Dental Tribune Poland

Lek na raka może pomóc w leczeniu zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

By Dental Tribune Poland
May 21, 2019

Wg doniesień z The Oral Cancer Foundation, wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), o którym wiadomo, że wywołuje kilka rodzajów nowotworów, zaraża się każdego dnia ok. 12 000 osób w wieku 15-24 lat. W nowym badaniu opartym na eksperymentach przedklinicznych, przeprowadzonym na Uniwersytecie Alabama w Birmingham (UAB) naukowcy sugerują, że leki przeciwnowotworowe vorinostat, belinostat i panobinostat mogą zostać ponownie wykorzystane w leczeniu zakażeń wywołanych przez HPV.

„Pilnie potrzebne są bezpieczne, skuteczne i niedrogie środki terapeutyczne” – powiedział prof. Sanjib Banerjee, adiunkt w dziedzinie biochemii i genetyki molekularnej w UAB i główny autor badania. Ponieważ nie można rozmnażać wirusa HPV w konwencjonalnej hodowli komórkowej, badanie jego patogennych skutków jest znacznie utrudnione. Prof. Louise Chow i prof. Thomas Broker z Wydziału Biochemii i Genetyki Molekularnej badali interakcje pomiędzy HPV a żywicielem od dziesięcioleci. Odkryli m.in., że program produkcyjny HPV zależy od zróżnicowania nabłonka. Dodatkowo, HPV reaktywuje replikację DNA gospodarza w tych zróżnicowanych komórkach w taki sposób, że białka replikacji i substraty stają się dostępne do wspierania amplifikacji wirusowego DNA.

W 2009 r. w tamtejszym laboratorium opracowano przełomowy model hodowli ludzkich keratynocytów zakażonych HPV-18, umożliwiając silną amplifikację DNA HPV-18 i wytwarzanie infekcyjnego wirusowego potomstwa. Zdaniem naukowców, ta produktywna hodowla ustanowiła idealny model do badań przedklinicznych potencjalnych leków przeciw HPV.

Mając to na uwadze, Banerjee i jego współpracownicy wysunęli hipotezę, że inhibitory deacetylaz histonowych (HDAC) będą hamować amplifikację DNA HPV z powodu ich znanego mechanizmu zakłócania replikacji chromosomalnego DNA. Replikacja chromosomowa wymaga zmian HDAC białek histonów – białek, które działają jak szpule niosące DNA, aby pomóc w pakowaniu i kondensacji chromosomów i genomu wirusowego. Vorinostat hamuje wiele HDAC, dlatego może nie tylko przerwać replikację chromosomów, ale także replikację wirusowego DNA.

Wykorzystując hodowle typu HPV-18, naukowcy odkryli, że vorinostat skutecznie hamuje amplifikację DNA HPV-18 i produkcję wirusów. Co istotne, vorinostat wywoływał zaprogramowaną śmierć komórki, zwaną apoptozą, we frakcji zróżnicowanych komórek. Śmierć można przypisać uszkodzeniu DNA po przerwaniu replikacji chromosomalnego DNA. Podobne wyniki uzyskano dla dodatkowych inhibitorów HDAC, belinostatu i panobinostatu. Zróżnicowane komórki niezakażonych hodowli, które nie replikują swojego DNA, zostały w znacznym stopniu oszczędzone w obecności inhibitorów. Zespół UAB zgłosił również, że vorinostat powodował rozległą śmierć komórek w hodowlach dysplastycznych i nowotworowych linii komórkowych niosących HPV-16.

„Na podstawie tych szczegółowych badań sugerujemy, że inhibitory HDAC są obiecującymi związkami do leczenia łagodnych zakażeń HPV, znosząc produkcję potomstwa i tym samym przerywając transmisję zakaźną” – powiedział Banerjee. Jedocześnie stwierdził, że niezbędne są dalsze badania w celu sprawdzenia, czy te środki mogą być również użyteczne w leczeniu dysplazji i nowotworów związanych z HPV.

Badanie „Vorinostat, inhibitor pan-HDAC, znosi produktywne wzmocnienie DNA HPV-18” zostało opublikowane w listopadzie 2018 r. w Proceedings of the National Academy of Sciences w USA.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International