Dental Tribune Poland

Na Śląsku powstanie drugie centrum symulacji medycznej

By Dental Tribune Polska
July 31, 2013

 Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) planuje budowę centrum symulacji medycznej z fantomami ułatwiającymi naukę m.in. studentom stomatologii. Obiekt ma powstać na terenie kampusu w Zabrzu Rokitnicy. Uczelnia ma już jedno centrum symulacji w Katowicach.

 Od początku ub. roku akademickiego studentom tej uczelni służy nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach Ligocie. Znajdują się tam m.in. fantomy noworodków, starszych dzieci i dorosłych, które mówią, kaszlą, wymiotują, a nawet rodzą. Budowa drugiego centrum pozwoliłaby Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu jeszcze skuteczniej dostosować ofertę edukacyjną do wprowadzonej reformy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, likwidującej staż podyplomowy.

W 4-kondygnacyjnym budynku mają się znaleźć pomieszczenia symulacji medycznej, m.in. blok operacyjny, sala intensywnej terapii medycznej, sala porodowa, sala pediatryczna i ratownictwa medycznego z symulatorem ambulansu, salami szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć. Nowością mają być pomieszczenia ćwiczeń i symulacji stomatologicznej. Prawie całe piętro budynku zajmą pracownie stomatologiczne i laboratoria, m.in. pracownia materiałoznawstwa, laboratoria gipsu, obróbki cieplnej, metalu, porcelany, pracownie protetyki, ortodoncji i dysfunkcji, chirurgii, radiologii, sala operacyjno-ambulatoryjna, pracownia stomatologii zachowawczej, endodoncji i stomatologii dziecięcej.

Sale symulacyjne wyposażone będą w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy połączy te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych symulatora oraz zapisem czynności wykonanych przez ćwiczących. Gotowy zapis dający pełen obraz sesji symulacyjnej będzie następnie odtwarzany i omawiany podczas zajęć. Obok pomieszczeń symulacyjnych, w centrum znajdą się również multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe i czytelnia multimedialna. Wykorzystany ma też być teren wokół obiektu. Powstanie tam zewnętrzny poligon ratowniczy do ćwiczeń wraz z urządzeniami terenowymi. „Dzięki temu zwiększy się możliwość współpracy uczelni ze służbami ratunkowymi: policją, strażą pożarną i ratownictwem medycznym. Wspólne ćwiczenia pozwolą na lepsze wyszkolenie i efektywniejszą współpracę służb systemu zarządzania kryzysowego, a co za tym idzie ich lepsze przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej” – podkreśla rektor ŚUM prof. Przemysław Jałowiecki.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum wyceniono na ok. 43 mln zł. Władze uczelni liczą jednak na to, że uda się pozyskać finansowanie, bo potrzebę budowy krajowej sieci centrów symulacji medycznej dostrzegło także Ministerstwo Zdrowia.

„W ramach środków na inwestycje budowlane na 2012 r. ministerstwo przeznaczyło dla uczelni medycznych 3 mln zł na dofinansowanie prac projektowych przy tworzeniu sieci takich centrów. Skorzystaliśmy z tej możliwości i dzięki temu mamy już gotowy projekt, który pozwoli uczelni starać się o środki na realizację tej inwestycji” – mówi dyrektor ds. inwestycji i eksploatacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym Izabella Krzak. „Dla uczelni to ogromna kwota, ale przykład Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach pokazuje, że pozyskanie środków na takie przedsięwzięcie jest całkiem realne. Tamten projekt udało się zrealizować w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Liczymy, że także w nowej perspektywie finansowej UE znajdą się środki na budowę podobnych obiektów” – dodaje rektor Jałowiecki.

źródło: PAP Nauka w Polsce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International