DT News - Poland - Kierunki medyczne na polskich uczelniach atrakcyjne dla obcokrajowców

Search Dental Tribune

Kierunki medyczne na polskich uczelniach atrakcyjne dla obcokrajowców

pon. 5 grudnia 2022

ratować

Jak wynika z raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, przygotowanego w ramach programu Study in Poland, w roku akademickim 2020/2021 na polskich uczelniach studiowało 84.689 obcokrajowców. 43.303 z nich wybrało uczelnie publiczne, 41.342 – niepubliczne. Ponad 73.000 cudzoziemców uczyło się zdalnie. Zagraniczni studenci stanowili 6,95% proc. ogółu studentów w naszym kraju.

W porównaniu z wieloma zachodnimi krajami nie wypadamy pod tym względem najlepiej, jednak tempo wzrostu odsetka obcokrajowców wśród studentów polskich uczelni jest wysokie. W 2008 r. wynosił on zaledwie 0,82%.

2 lata temu prawie połowę ogółu zagranicznych studentów na uczelniach w Polsce stanowili Ukraińcy (45,4%). Nowszych danych ogólnopolskich nie ma, ale po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odsetek ten z pewnością jest jeszcze wyższy. Z raportu wynika, że 2. najliczniejszą mniejszością narodową na polskich uczelniach byli Białorusini (11,5%). Na 3. miejscu znaleźli się obywatele Indii (3%), na 4. – Turcji (2,3%). Inne państwa, których przedstawiciele stanowili powyżej 1% ogółu obcokrajowców na polskich uczelniach, to: Chiny, Rosja, Hiszpania, Kazachstan, Uzbekistan, Niemcy, Azerbejdżan, Czechy, Norwegia, Zimbabwe i Nigeria.

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców studiuje na Mazowszu, głównie w Warszawie. Na uczelnie w tym województwie w roku akademickim 2020/2021 zapisanych było 24.509 obywateli innych krajów. Na 2. pozycji w tej kategorii znalazło się woj. łódzkie (8.245 zagranicznych studentów). Podium uzupełniło woj. dolnośląskie (8.121). Najczęściej wybieranymi przez obcokrajowców kierunkami w roku 2020/2021 były: zarządzanie (15,9% cudzoziemców uczęszczających na polskie uczelnie), kierunek lekarski (9%), informatyka (7,6%), turystyka i rekreacja (4,7%), ekonomia (3,9%). Zainteresowaniem cieszą się też stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i logistyka.

Najliczniej reprezentowane mniejszości narodowe na polskich uczelniach to studenci z krajów sąsiednich lub tych, które wysyłają swoich obywateli na uniwersytety w wielu krajach. Ale w Polsce studiują również ludzie z drugiego końca świata, np. z Malawi, Somalii, Sri Lanki, Wenezueli, Rwandy, Ekwadoru, Peru czy Namibii.

źródło: TVN24.pl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement