DT News - Poland - Zerowe limity miejsc na uczelniach bez pozytywnej opinii PKA

Search Dental Tribune

Zerowe limity miejsc na uczelniach bez pozytywnej opinii PKA

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że decyzja jest związana z troską o wysoką jakość kształcenia (fot.: Michal Jarmoluk, Pixabay).

czw. 30 maja 2024

ratować

W tym tygodniu opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Zgodnie z zapowiedziami resort nie przewiduje przyznania miejsc w uczelniach, które uruchomiły kierunki lekarskie bez pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W projekcie Ministerstwo Zdrowia wylicza kierunki z zerowym limitem miejsc. Są to m.in.: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Wrocławska, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz filia w Bielsku-Białej ŚUM.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że decyzja jest związana z troską o wysoką jakość kształcenia i jednocześnie informuje w ocenie skutków regulacji, że rozporządzenie będzie mogło zostać znowelizowane, jeśli uczelnie uzyskają pozytywną opinię PKA. Czy jest na to szansa? Teoretycznie: tak, choćby dlatego, że (takie obawy formułują zarówno przedstawiciele samorządu lekarskiego, jak i Porozumienia Rezydentów OZZL) na Polską Komisję Akredytacyjną mogą być wywierane naciski, by jednak „przymknąć oko” na przynajmniej niektóre niedociągnięcia. Raport z ostatecznymi wynikami kontroli w formie oceny pojawi się najprawdopodobniej w sierpniu, więc jeśli którymś uczelniom uda się przejść ten test pozytywnie, ewentualna nowelizacja rozporządzenia pozwoli im wziąć udział w naborze, choć trudno jeszcze rozstrzygać, ilu znajdą chętnych po tak dużych zawirowaniach.

Obecnie projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9.636 miejsc, w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6.228 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1.569 miejsc (warto zauważyć wycofanie się UJ CM z prowadzenia tych studiów, projekt potwierdza wcześniejszą zapowiedź uczelni) oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1.839 miejsc).

Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1.366 miejsc, w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 822 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 256 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 288 miejsc.

źródło: Medexpress

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement