Dental Tribune Poland

Przemysł cukrowniczy wykorzystywał dietetyków, by wpływać na opinie dentystów

By Dental Tribune Poland
July 23, 2019

W 1975 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Cukrów (SA) stworzyło Regionalny Program Informacji o Żywieniu (RNIP) w celu pozyskania dietetyków do szerzenia pozytywnych informacji na temat cukru i jego wpływu na zdrowie. Ostatnie badanie dotyczyło RNIP i oceniało jego wpływ na dentystów. Wyniki sugerują, że przemysł cukrowniczy wykorzystywał dietetyków, aby wpływać na opinie społeczności stomatologicznej na temat cukru.

Naukowcy z University of California, San Francisco School of Dentistry dokonali przeglądu 304 wewnętrznych dokumentów SA z lat 1974-1978 związanych z działalnością RNIP, działaniami regulacyjnymi i badaniami naukowymi. Aby dokładniej zbadać wpływ SA na społeczność dentystyczną, wybrali oni 59 dokumentów do pogłębionej analizy i zidentyfikowali występujące tam zagadnienia.

Dane ujawniły, że RNIP stanowi integralną część kampanii public relations SA i ma na celu przedstawienie bezpieczeństwa i korzyści płynących z obecności cukru w ​​zrównoważonej diecie. Docelowymi odbiorcami były uniwersytety, szkoły publiczne, stowarzyszenia zawodowe i media. Wg badań, dietetycy pracujący dla SA zorganizowali warsztaty edukacyjne, włączyli literaturę stowarzyszenia do bibliotek i programów nauczania, monitorowali postawy zawodowe i konsumenckie wobec cukru i występowali w mediach. Współpracowali także z dentystami, dokumentując dane dot. używania cukru, wpływając na program minimalizujący rolę cukru w ​​wywoływaniu próchnicy, a także monitorując i krytykując badania określające wysoką zawartość cukru w produktach śniadaniowych.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), próchnica zębów stanowi poważny problem zdrowia publicznego i jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie chorobą. WHO stwierdza, że ​​można temu zapobiec poprzez unikanie spożycia cukru.

Odkrycia zostały zaprezentowane na 97. Sesji Ogólnej i Wystawie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, która odbyła się w związku z 48. Dorocznym Spotkaniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych i 43. Dorocznym Spotkaniem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych. Wydarzenie to miało miejsce w dn. 19-22 czerwca br. w West Building w Vancouver Convention Center.

19 czerwca 2019 r. odbyła się ustna prezentacja wyników badania zatytułowanego „Wykorzystanie dietetyków przez przemysł cukrowniczy do wywierania wpływu na dentystów, 1974–1978”.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International