DT News - Poland - Przemysł tytoniowy zbyt silnie wpływa na politykę zdrowotną państw

Search Dental Tribune

Przemysł tytoniowy zbyt silnie wpływa na politykę zdrowotną państw

śro. 20 czerwca 2012

ratować

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca państwa na całym świecie do walki z nadmierną ingerencją przemysłu tytoniowego w sferę zdrowia publicznego.

Wg WHO, działania osób powiązanych z przemysłem tytoniowym, mające na celu ochronę jego interesów są coraz śmielsze. Wśród stosowanych praktyk są m.in.: wpływanie na proces ustawodawczy, manipulowanie opinią publiczną, wyolbrzymianie znaczenia gospodarczego branży, budowanie jej pozytywnego wizerunku, zastraszanie wystąpieniem na drogę sądową i dyskredytowanie naukowych dowodów szkodliwości palenia.

Eksperci WHO wskazują, że wobec zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, jednym ze sposobów przekonywania opinii publicznej stały się różnego rodzaju akcje i działalność prowadzona pod hasłem społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich zdaniem, narzędziem manipulacji nieświadomie często stają dziennikarze, którzy propagują określone tezy lansowane przez przedstawicieli przemysłu. Wśród tych tez szczególnie akcentuje się m.in. wyolbrzymianie znaczenia branży tytoniowej, przejawiające się przesadnym podkreślaniem aspektu tworzenia miejsc pracy czy odprowadzanych kwot podatków. Jednocześnie pomijane są dane dotyczące dopłat z budżetu dla producentów tytoniu czy kosztów ponoszonych na leczenie skutków uzależnienia od palenia.

Koordynator ogólnopolskich kampanii społecznych „Lokal bez papierosa” oraz „Polska bez dymu” Magdalena Petryniak ocenia, że w wyniku zintensyfikowanych działań branży tytoniowej udaje się osiągnąć wiele zamierzonych celów związanych z ochroną własnych interesów. Jako przykład wskazała odsunięcie w czasie wprowadzenia graficznych ostrzeżeń prozdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, co miało nastąpić w przyszłym roku.

WHO ocenia, że palenie papierosów jest główną przyczyną zgonów, którym można zapobiec. Organizacja szacuje, że każdego roku z powodu nałogu na świecie umiera ok. 6 mln osób, z tego ok. 600 000 to bierni palacze.

na podst. PAP
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement