DT News - Poland - Wzrastają składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

Search Dental Tribune

Wzrastają składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

śro. 8 lutego 2012

ratować

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości obowiązujących w tym roku składek płaconych przez  przedsiębiorców. Zmiany związane są z podwyżką podstawy, od której liczona jest składka zdrowotna.

Główny Urząd Statystyczny poinformował o ustaleniu poziomu przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 3 771,08 zł, a to oznacza, że wszyscy przedsiębiorcy – zarówno uprawnieni, jak i nieuprawnieni do ulgi z ulgi – będą w 2012 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 254,55 zł. W ubiegłym roku składka wynosiła 243,39 zł. Z komunikatu GUS wynika, że osoby niekorzystające z ulgi w 2012 r. na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) zapłacą 51,83 zł, a początkujący przedsiębiorcy, korzystający z ulgi w składkach, będą płacić na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 11,03 zł miesięcznie.

Podstawę wymiaru wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r. włącznie z wypłatami z zysku.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement