DT News - Poland - Amerykanie popierają ubezpieczenie stomatologiczne

Search Dental Tribune

Amerykanie popierają ubezpieczenie stomatologiczne

Prezydent USA Barack Obama podczas dorocznego zjazdu American Medical Association (DTI/ Photo Ted Grudziński, AMA).

śro. 26 sierpnia 2009

ratować

Nowe badanie opinii publicznej wykazało, że ponad 60% Amerykanów rozważa ubezpieczenie stomatologiczne jako część kompleksowej reformy opieki zdrowotnej planowanej przez  ustawodawstwo Barack’a Obamy.

Ankieta udostępniona na początku Narodowego Miesiąca Uśmiechu, zlecona przez Oral Health America ujawniła, że 4 na 5 dorosłych zgadza się, że świadczenia stomatologiczne są tak samo istotne jak świadczenia ogólnomedyczne w pakiecie świadczeń całościowej opieki zdrowotnej. Wielu ubogim rodzinom w USA, a także pochodzącym z niższej klasy średniej, obecnie nie udziela się potrzebnych świadczeń stomatologicznych, m.in. dlatego, że dentyści preferują pacjentów z prywatnymi ubezpieczeniami lub płacących gotówką. Najnowsze dane pokazują także, że niedostatek opieki stomatologicznej nie jest ograniczony tylko do ludzi ubogich. Eksperci z zakresu zdrowia jamy ustnej twierdzą, że ok. 100 mln Amerykanów nie ma dostępu do odpowiedniej opieki.

American Dental Association (ADA), reprezentująca ponad 157.000 dentystów w USA, w ostatnim liście do prezydenta USA, wzywa rząd do poświęcenia większej uwagi opiece stomatologicznej w trwającej debacie nad polityką zdrowotną. W liście ADA stwierdza: „Przyznając, że większość Amerykanów ma dostęp do doskonałej i względnie niedrogiej opieki stomatologicznej, musimy podkreślić, że zbyt wielu Amerykanów o niskich dochodach nadal niepotrzebnie cierpi z powodu chorób zębów. Należy zrobić więcej w celu zapewnienia wszystkim Amerykanom dostępu do wysokiej jakości świadczeń stomatologicznych”.

ADA zaleca zwiększenie funduszy przeznaczonych na ogólnokrajowy program zdrowotny Medicaid, odbudowujący infrastrukturę zdrowia publicznego w zakresie zdrowia jamy ustnej i wspierający oparte o potrzeby społeczne środki zapobiegawcze, tj. fluoryzacja i szkolne programy edukacyjne.

Reforma służby zdrowia zaproponowana przez prezydenta Obamę ma na celu rozszerzenie zasięgu świadczeń zdrowotnych na 45 mln nieubezpieczonych osób w USA oraz zachowanie możliwości wyboru przez pacjentów i obniżenie rosnących kosztów opieki zdrowotnej przez cięcie ponad 200 mld dolarów amerykańskich z dotacji dla szpitali przez następną dekadę. Prezydent zapowiedział także swoje wsparcie dla wprowadzenia planu ubezpieczeniowego z zakresu zdrowia publicznego – koncepcji podobnej do planu opieki zdrowotnej opracowanego w 1994 r. przez obecną Sekretarz Stanu Hillary Clinton. Propozycje rządowej reformy ochrony zdrowia wywołują sprzeciw Kongresu Stanów Zjednoczonych i innych organizacji, np. American Medical Association, które twierdzą, że ich realizacja w ciągu następnej dekady kosztowałaby 1 bilion dolarów amerykańskich, a miliony ludzi w USA pozostawałyby bez ubezpieczenia.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement