DT News - Poland - Rolnicy nie chcą zmian w zasadach płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Search Dental Tribune

Rolnicy nie chcą zmian w zasadach płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

czw. 1 grudnia 2011

ratować

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciwna obliczaniu składek zdrowotnych rolników w zależności od powierzchni gospodarstwa rolnego. Izby sprzeciwiają się także likwidacji KRUS.

Stanowisko to jest odpowiedzią Izb Rolniczych na propozycje dotyczące wysokości składek zdrowotnych dla rolników, które przedstawił premier Donald Tusk w swoim expose. Propozycja zakłada, że pełną składkę, tzn. 36,00 PLN miesięcznie płacić mają rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Właściciele gospodarstw o powierzchni 6-15 ha mają płacić połowę składki. Za pozostałych rolników składka opłacana byłaby z budżetu państwa na dotychczasowych zasadach. Rozważana jest także budowa nowego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co w konsekwencji prowadzić ma do likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do zmiany płacenia składek zdrowotnych przez rolników od 2012 r. zobowiązał w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Samorząd rolniczy twierdzi, że powierzchnia gospodarstwa nie jest wykładnikiem ekonomicznym, a samo posiadanie ziemi nie daje tytułu do nakładania obowiązku opłacania składek zdrowotnych. Wg przedstawicieli Izby, składka powinna być pobierana od wpływów z podatku rolnego, który zastępuje podatek dochodowy od działalności rolniczej. „Obecnie składka zdrowotna wynosi 9% dochodu, przy czym przy samozatrudnieniu 7,75% składki opłaca budżet państwa, a 1,25% sam ubezpieczony. Przy zwiększeniu podatku rolnego o 1,25%, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo płaciłby proporcjonalnie również składkę zdrowotną” – napisano w oficjalnym oświadczeniu w tej sprawie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadza się także na likwidację KRUS, choć popiera konieczność przeprowadzenia reformy tej instytucji. „Ubezpieczenie w KRUS daje pewne preferencje dla rolników w postaci wysokości składek, ale nie daje określonych praw osobom ubezpieczonym i tym, które pobierają świadczenia. Dzisiaj średnia emerytura w KRUS to 800,00 PLN, a średnia emerytura w ZUS to 1 600,00 PLN” – czytamy w oświadczeniu.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement