DT News - Poland - Planowane zmiany w zasadach wyboru lekarza POZ

Search Dental Tribune

Planowane zmiany w zasadach wyboru lekarza POZ

wto. 29 listopada 2011

ratować

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotyczący zmian w zasadach wyboru lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej spotkał się z niezadowoleniem środowisk pielęgniarskich.  

Obecnie w Polsce, każdy pacjent ma prawo dokonania wyboru świadczeniodawcy podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ). Wybór ten sprowadza się do wskazania w druku deklaracji nazwiska konkretnego lekarza, pielęgniarki lub położnej. Resort zdrowia planuje zmienić te zasady. Został już przygotowany projekt nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym, pacjent będzie wybierał najpierw konkretną przychodnię, a dopiero w drugiej kolejności lekarza, pielęgniarkę lub położną. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że ma to ułatwić działalność świadczeniodawców POZ. Dzięki temu, że deklaracja wyboru będzie dotyczyć przychodni, a nie osoby, to w przypadku zaprzestania przez nią udzielania świadczeń, placówka nie poniesie strat.

Dziennik Gazeta Prawna cytuje wypowiedź Daniela Kowalczyka, sekretarza Federacji Porozumienie Zielonogórskie: „Ten zapis ma chronić przed sytuacją, kiedy NFZ odmawia przychodni zapłacenia za leczenie pacjenta przypisanego do lekarza, który zmarł lub zmienił pracę.”

Przeciwko zmianom protestuje środowisko pielęgniarek i położnych. Mają zastrzeżenia do przepisu faworyzującego właścicieli przychodni, którymi najczęściej są lekarze. Zdaniem pielęgniarek i położnych nowy przepis uderza w działające na rynku niezależne podmioty pielęgniarskie, z usług których pacjent po zmianie prawa już nie będzie mógł skorzystać.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Buczkowska twierdzi: „To lekarze będą decydować o zakresie świadczeń, jakich udzielać będą pacjentom pielęgniarki i położne. Ich rola będzie się sprowadzała np. do wykonania zastrzyku. Z rynku będą natomiast eliminowane prywatne podmioty pielęgniarskie, które oferują pacjentom kompleksową opiekę.”
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement