DT News - Poland - Wakacje od składek ZUS, ale nie od podatku

Search Dental Tribune

Wakacje od składek ZUS, ale nie od podatku

Trwają prace nad nowelizacją przepisów, zgodnie z którą mikroprzedsiębiorcy raz w roku będą mogli złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek (fot.: Freepik).

śro. 13 marca 2024

ratować

Trwają prace nad nowelizacją przepisów, zgodnie z którą mikroprzedsiębiorcy raz w roku będą mogli złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, chorobowe (jeżeli wcześniej zadeklarowali jego opłacanie), a także należności na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wolne od ZUS potrwa miesiąc (jeden w roku, wybrany przez przedsiębiorcę). W tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa. Na przerwę w opłacaniu składek mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy (czyli lekarze mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, zatrudniający mniej niż 10 pracowników i osiągający roczne obroty do 2 mln euro).

Przerwa będzie również dla tych, którzy prowadzą działalność i nie zatrudniają pracowników albo zatrudniają więcej niż 10, ale na umowy zlecenia lub o dzieło. ZUS przed przyznaniem ulgi będzie weryfikował podane dane.

Nowe przepisy wprowadzają również zwolnienie od podatku. W myśl nowego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 160 ustawy o PIT, kwota składek nieopłaconych przez korzystającego z wakacji przedsiębiorcę jest zwolniona z podatku. Nie zapłacą go zarówno ci, którzy rozliczają się wg stawek ze skali podatkowej, jak i opodatkowani stawką liniową, a także przedsiębiorcy na ryczałcie.

Nie uda się uniknąć podatku w ogóle. Składki na ubezpieczenia społeczne obniżają podstawę opodatkowania, jeśli zatem lekarz ich nie zapłaci, podstawa opodatkowania będzie wyższa, a co za tym idzie – wyższy będzie też podatek. Co więcej, jeśli lekarz nie odprowadzi składek na ubezpieczenia społeczne, może wyjść mu większa składka zdrowotna.

źródło: Gazeta Lekarska, NIL

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement