Wpływ zdrowych zębów na samoocenę

Search Dental Tribune

Zdrowe zęby mają wpływ na pewność siebie

Zdrowie jamy ustnej ma wpływ na zaufanie i relacje społeczne, a także na samopoczucie psychiczne (fot.: pixelheadphoto digitalskillet/Shutterstock).

śro. 19 lutego 2020

ratować

Cigna – ogólnoświatowa organizacja usług zdrowotnych opublikowała badanie, które potwierdza związek między zdrowiem jamy ustnej a pewnością siebie. Wykazało ono, że ludzie, którzy twierdzili, że mają doskonałe zdrowie jamy ustnej, mieli większą pewność siebie niż ci, którzy twierdzili, że zdrowie jamy mają na dobrym lub średnim poziomie. Badacze zauważyli również, że miało to wpływ na wskaźnik zatrudnienia.

Skład respondentów był zbliżony do rozkładu populacji dorosłych w USA pod względem płci, wieku i regionu. W badaniu wzięło udział 1 000 osób w wieku 18 lat i starszych. W kwestionariuszu uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące takich kwestii, jak: ocena pewności siebie, wpływ uśmiechu i zdrowia jamy ustnej na zatrudnienie, wygoda i stres związany z wizytą u dentysty.

Zgodnie z wynikami badania, wśród tych, którzy byli całkowicie zadowoleni ze swojego uśmiechu, 93% oceniło własną pewność siebie jako doskonałą lub bardzo dobrą. 15% twierdziło, że są niezadowoleni, a 16%, że ich uśmiech osłabia pewność siebie. W badaniu naukowcy zauważyli również, że dorośli, którzy bywają u dentysty 2 i więcej razy w roku zgłaszali znacznie wyższy poziom pewności siebie niż osoby, które odwiedzają dentystę rzadziej niż raz w roku lub wcale.

Ponieważ zdrowie jamy ustnej wpływa na wiele aspektów życia, zbadano również jego wpływ na zatrudnienie. Ponad 21% ankietowanych zgłosiło, że czuje się mniej pewnie podczas rozmów kwalifikacyjnych z powodu swojego uśmiechu lub stanu zdrowia jamy ustnej, a 12% uważa, że ​​ich uśmiech lub stan zdrowia jamy ustnej powstrzymuje ich przed uzyskaniem pracy lub awansu.

Badanie zostało przeprowadzone wśród konsumentów nie tylko w celu lepszego zrozumienia wpływu zdrowia jamy ustnej na samoocenę, pewność siebie, zdolność do zatrudnienia i stres, ale także w celu zbadania jego wpływu na zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych. Ogólnym celem badania było uzyskanie opinii, czy ubezpieczenie dentystyczne ma bezpośredni wpływ na samopoczucie psychiczne.

Badanie pt.: „Za uśmiechem – wpływ na zdrowie jamy ustnej, poczucie własnej wartości, pewność siebie i szanse na zatrudnienie” zostało opublikowane przez Cigna 11 listopada 2019 r.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement