Dental Tribune Poland

Rekrutacja na kierunki: asystentka i higienistka stomatologiczna

February 12, 2019

Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nauki w 2-letnim systemie kształcenia na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna. Zajęcia w semestrze zimowym roku szkolnego 2018/2019 rozpoczynają się w lutym br.

Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Atutem szkoły jest stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, ukierunkowanych na rozwój umiejętności praktycznych. Stale uzupełniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły, nowoczesny sprzęt audiowizualny i w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Profesjonalna kadra dydaktyczna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Celem nadrzędnym szkoły jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego słuchacza, a także poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru zawodu.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, a program nauczania obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczną naukę zawodu pod okiem specjalistów w wielu dziedzinach. Nauka kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym, a jej absolwenci otrzymują dyplom poświadczający posiadanie kwalifikacji zawodowych. Od lat placówka szczyci się 100% zdawalnością egzaminu z kwalifikacji zawodowych (Z.14).

Szkoła stawia na jakość kształcenia, a nie liczbę słuchaczy w poszczególnych grupach, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat szkoły i rekrutacji:

Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie

  1. Targowa 86

tel.: 664 923 833, 691 945 225, 600 029 791

e-mail: medszkola@gmail.com

www.edu-szkola.pl

 

 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International