Dental Tribune Poland

Naukowcy powiązali zwiększone stosowanie antybiotyków z chorobą Parkinsona

By Dental Tribune Poland
December 16, 2019

Nadmierne, często nieuzasadnione przepisywanie antybiotyków nadal stanowi poważny problem w stomatologii. W większości przypadków przepisywanie antybiotyków pacjentom przed zabiegiem nie zapewnia skutecznej i odpowiedniej ochrony. Dodatkowo powoduje oporność na antybiotyki.

Ostatnie badanie wykazało, że większa ekspozycja na powszechnie stosowane doustne antybiotyki, zwłaszcza antybiotyki o szerokim spektrum działania oraz te działające na bakterie beztlenowe i grzyby, może również zwiększać ryzyko rozwoju choroby Parkinsona.

W badaniu kontrolnym naukowcy wyodrębnili dane z krajowych rejestrów i porównali dane na temat narażenia na antybiotyki w latach 1998-2014 u 13 976 pacjentów z chorobą Parkinsona z 40 697 osobami, które nie były dotknięte chorobą, dopasowane do wieku, płci i miejsca zamieszkania. Ekspozycję na antybiotyk badano w 3 różnych okresach: 1-5 lat, 5-10 i 10-15 lat przed datą indeksu, na podstawie danych dotyczących zakupu antybiotyków doustnych.

Ze względu na destrukcyjny wpływ antybiotyków na ekosystem drobnoustrojów jelitowych, odkrycia sugerują, że nadmierne stosowanie niektórych antybiotyków może predysponować pacjentów do choroby Parkinsona z opóźnieniem do 10-15 lat.

„Związek między ekspozycją na antybiotyk a chorobą Parkinsona jest zgodny z obecnym poglądem, że u znacznej części pacjentów patologia choroby Parkinsona może pochodzić z jelit, prawdopodobnie związana jest ze zmianami mikrobiologicznymi na wiele lat przed wystąpieniem typowych objawów ruchowych Parkinsona, takich jak spowolnienie, sztywność mięśni i drżenie kończyn” – powiedział główny autor badania, dr Filip Scheperjans, neurolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach z Neurocenter w Meilahti Hospitals w Helsinkach. „Wiadomo, że skład bakteryjny jelit u pacjentów z chorobą Parkinsona jest nieprawidłowy, ale przyczyna tego stanu pozostaje niejasna. Nasze wyniki sugerują, że niektóre powszechnie stosowane antybiotyki, o których wiadomo, że silnie wpływają na mikroflorę jelitową, mogą być czynnikiem predysponującym” – dodał.

W jelitach zmiany patologiczne typowe dla choroby Parkinsona obserwowano do 20 lat przed diagnozą. Naukowcy powiązali również takie objawy, jak zaparcia, zespół jelita drażliwego i nieswoiste zapalenie jelit z większym ryzykiem rozwoju tej choroby. Wykazano, że narażenie na antybiotyki powoduje zmiany w mikrobiomie jelitowym, a ich stosowanie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób, takich jak zaburzenia psychiczne, choroba Crohna i choroba Parkinsona.

„Odkrycie to może mieć również wpływ na praktyki przepisywania antybiotyków w przyszłości. Oprócz problemu oporności na antybiotyki, przepisywanie środków przeciwdrobnoustrojowych powinno również uwzględniać ich potencjalnie długotrwały wpływ na mikrobiom jelitowy i rozwój niektórych chorób” – podsumował Scheperjans.

Badanie pt.:„Ekspozycja na antybiotyki i ryzyko choroby Parkinsona w Finlandii: ogólnopolskie badanie kontroli przypadków” zostało opublikowane on-line 18 listopada 2019 r.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International