Nowe propozycje Środkowo- Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) 3-4 grudnia 2010

Search Dental Tribune

Nowe propozycje Środkowo- Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) 3-4 grudnia 2010

Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pon. 15 listopada 2010

ratować

Stolica Małopolski już po raz szósty zaprasza grono implantologów, implantoprotetyków i lekarzy zajmujących się stomatologią estetyczną na doroczne Sympozjum CEIA.  

W programie znajdują się 2 sesje wykładowe, panele dyskusyjne i pokazy zabiegów.
Sesja I – Planowanie zabiegu chirurgicznego zorientowane na uzyskanie efektów estetycznych
– dr Ziv Mazor (Izrael)
Doktor Mazor przedstawi korzyści, jakie oferuje zaawansowane planowanie leczenia, pomoce diagnostyczne oraz chirurgia nawigowana. Omówi techniki pozwalające na uzyskanie
optymalnych efektów leczenia w trudnych przypadkach implantologicznych, tj.:

Techniki periodontologiczne z uwzględnieniem rozwiązań protetycznych obejmujących:
_przeszczepy tkanek, opcje regeneracyjne, augmentacje wyrostka,
_pozycję implantu, stabilność pierwotną,
_czynniki odpowiedzialne za sukces.
_Typowe wyzwania oraz techniki pomocne w uzyskaniu przewidywanych efektów końcowych.
_Implantacja natychmiastowa – kiedy jest wskazana, a kiedy nie należy jej wykonywać?

Rehabilitacja pacjentów z częściowym lub całkowitym bezzębiem żuchwy z protetycznego punktu widzenia – dr n. med. Paolo Corrado (Włochy)
Wielu klinicystów uważa, że rehabilitacja szczęki bezzębnej stanowi jedno z największych wyzwań w leczeniu implantoprotetycznym ze względu na dużą liczbę zmiennych oraz wysokie oczekiwania estetyczne pacjentów. Doktor Corrado omówi sposób zapewniający osiągnięcie sukcesu terapeutycznego zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Przedstawi też różne opcje leczenia i sposób optymalizacji jego poszczególnych faz i technik z protetycznego punktu widzenia.

Panel dyskusyjny
Moderator: dr n. med. Piotr Majewski
Mentorzy: dr n. med. K. L. Yip, dr n. med. Barry Marshak, dr Moshe Goldstein

Uwieńczeniem dnia będzie wspólne spotkanie
na CEIA Party, w okolicach Rynku Krakowskiego.

Sesja II –Zaawansowane przypadki w praktyce
Diagnostyka, planowanie leczenia, zabiegi z udziałem pacjentów

Będzie to całodniowe spotkanie europejskich klinicystów i lekarzy praktyków. Przebieg zabiegów
będzie transmitowany bezpośrednio do sali wykładowej i interaktywnego panelu dyskusyjnego.
Uczestnicy sesji będą mogli obserwować pracę doświadczonych mentorów, omawiać wspólnie z moderatorami i operatorami planowanie leczenia, procedury i techniki chirurgiczne oraz nauczyć się różnych podejść do zaawansowanych przypadków implantologicznych.

Patronat naukowy nad Kongresem objął prof. zw. dr hab. Stanisław Majewski oraz OSIS EDI, a medialny: Dental Tribune Polska i BestomDentonet.

Za uczestnictwo w sesjach przysługuje po 8 punktów edukacyjnych. Swoje wsparcie i obecność potwierdziły firmy: Gendex, firma FM (Geistlich) i WH Polska.

Więcej informacji: www.ceia.pl www.dental-depot.com

Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA

Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii stanowi część podyplomowego programu
szkoleń w ramach współpracy New York University College of Dentistry, OSIS EDI i CEIA.

Jest to program międzynarodowy, składający się z sesji wykładowych i praktycznych organizowanych
w kraju i za granicą, który kończy uzyskanie certyfikatu NYU CD & OSIS & CEIA.

Więcej informacji: www.dental-depot.com
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement