DT News - Poland - „Nowe technologie i osiągnięcia nauki w stomatologii praktycznej”

Search Dental Tribune

„Nowe technologie i osiągnięcia nauki w stomatologii praktycznej”

śro. 4 sierpnia 2010

ratować

Podczas pierwszego dnia Zjazdu Zespołów Stomatologicznych na CEDE 2010 odbędzie się sesja naukowa, która przybliży Państwu zagadnienie nanotechnologii i możliwości jej wykorzystania w stomatologii.

Nanotechnologia jest terminem obejmującym projektowanie, tworzenie oraz użytkowanie materiałów mających w swojej strukturze przynajmniej jeden składnik o wymiarach w zakresie od 1 do 100 nanometrów. Gdy nawet jeden składnik o tak małych wymiarach strukturalnych znajduje się w składzie materiału, to materiał ten może wykazywać właściwości (fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne itd.) znacznie odbiegające od właściwości tego samego materiału – czyli o tym samym składzie, który zawiera składniki o większych rozmiarach strukturalnych. To sprawia, że nanotechnologia umożliwia syntezę materiałów o niespotykanych wcześniej właściwościach (np. półpłynne kompozyty, zawierające ponad 70% wypełniacza). Efekt pojawienia się zupełnie nowych właściwości charakterystycznych dla materiałów zawierających składniki o rozmiarach strukturalnych 1-100 nanometrów nazywany jest często „efektem rozmiaru i kształtu”.

Nanotechnologia wkroczyła do wielu dziedzin nauki i praktyki w tym również do stomatologii. Jak się okazało daje ona ogromne możliwości lecznicze w różnych dziedzinach stomatologii. Stały i gwałtowny rozwój tej dziedziny wiedzy zaskakuje nas nowymi produktami i metodami leczniczymi. Wiedza na temat nanotechnologii i jej osiągnięć jest jeszcze mało znana w środowisku lekarzy stomatologów i dlatego nieliczne dotychczasowe wykłady poświęcone nanotechnologii przyjmowane były z ogromnym zainteresowaniem. Nanotechnologia „wkroczy” do gabinetów stomatologicznych w krótkim czasie, niezależnie od tego czy chcemy czy nie. Takie są prawa postępu. Im wcześniej poznamy tajniki nanotechnologii i jej produktów (zalety, wady, ograniczenia) tym łatwiej będziemy mogli w sposób rozumny wprowadzić je do codziennej praktyki.

Podczas pierwszego dnia Zjazdu Zespołów Stomatologicznych (czwartek, 23.09.2010) odbędzie się sesja naukowa pt.: „Nowe technologie i osiągnięcia nauki w stomatologii praktycznej”.

Pierwszy wykład (godz. 10.30-14.30) poprowadzi dr hab. n. farm. Krzysztof Niewiadomski, podczas którego omówi: zagadnienia w stomatologii, które mogą być rozwiązane dzięki nanotechnologii, sytuacje gdy możemy zaliczyć materiał do grupy nanomateriałów, właściwości nanomateriałów, różnice między kompozytami tradycyjnymi i nanokompozytami, rolę nanokoloidalnych metali w stomatologii, a także przykłady zastosowań nanotechnologii.

Drugi wykład będzie niepowtarzalną okazją spotkania i wysłuchania prof. Norberto Roveri, który nie jest stomatologiem, ale jest twórcą nowych biomimetycznych materiałów, które mają już zastosowanie w stomatologii zapobiegawczej i leczniczej. Bardzo interesujące usłyszeć bezpośrednio z ust badacza, jak podglądać tajemnice natury i uczyć się od niej cudownego zjawiska tworzenia, po to aby wprowadzić odkryte mechanizmy w kontrolowany proces dający efekt odbudowy naturalnych tkanek.

Wiadomo jak ważny jest proces demineralizacji szkliwa i następstw tego zjawiska. Remineralizacja szkliwa lub odbudowanie szkliwa w naturalny sposób w odpowiednim momencie zapobiegnie dalszej destrukcji tkanek zęba. To niezwykle ważne, ale czy możliwe? O tym właśnie będzie wykładał profesor chemii, który opracował biomimetyczną nanocząsteczkę, która remineralizuje uszkodzone szkliwo i umożliwia realną odbudowę jego struktur.

Prof. Norberto Roveri (godz. 15.30 - 17.00) poprowadzi wykład pt.: "Czy można odtworzyć utracone szkliwo zębów?" Biomineralizacja. Syntetyczne i biomimetyczne nanokryształy węglanowego hydroksyapatytu w remineralizacji szkliwa i zębiny. (Wykład tłumaczony będzie symultanicznie.)

Więcej informacji na temat sesji można znaleźć na stronie internetowej organizatora:
www.cede.pl/

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement