DT News - Poland - Konferencja w Polańczyku Nowe technologie i metody leczenia w stomatologii

Search Dental Tribune

Konferencja w Polańczyku Nowe technologie i metody leczenia w stomatologii

Wykład podczas Konferencji w Polańczyku w 2010 r.

pon. 19 września 2011

ratować

Na przełomie września i października (30.09-1.10) br. w Bieszczadach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt.: „Innowacje, nowe technologie i metody leczenia w stomatologii”. Miejscem obrad będzie Sanatorium Uzdrowiskowe „AMERPOL” w Polańczyku. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski.  

Już po raz ósmy Oddział PTS w Krośnie podjął się organizacji konferencji naukowej w Polańczyku.
Wykłady odbywać się będą w języku polskim oraz angielskim i będą tłumaczone symultanicznie.

„Moim zamiarem jest, by Wykładowcy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia, nowatorskie rozwiązania technologiczne, nowe metody leczenia oraz spróbowali na tej podstawie wyznaczyć protokoły postępowania, a także by wskazali kierunki rozwoju stomatologii w jej różnych gałęziach.” – tak o konferencji mówi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr. n. med. Wojciech Bednarz. „Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosło ogromny postęp w stomatologii. Dlatego, nasuwa się pytanie dokąd zmierzamy i w jaki sposób zdołamy wykorzystać nowości w profilaktyce i leczeniu stomatologicznym? Mam nadzieję, że w czasie obrad , choć w części uda się na nie odpowiedzieć.”

Oprócz sesji naukowych, jak co roku organizatorzy przygotowali także atrakcyjny program imprez
towarzyszących. Wśród atrakcji będzie koncert zespołu B.B. Blues z Krakowa.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Odziałem PTS:
PTS Oddział Krosno
ul. Niepodległości 2
38-400 Krosno
Tel.: 0 512 804 098
E-mail: krosno@pts.net.pl

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement