Dental Tribune Poland

Nowe wytyczne leczenia bólu bez opioidów

By Dental Tribune Poland
January 26, 2020

Lekarze na całym świecie nadal rutynowo przepisują opioidowe leki przeciwbólowe przy zabiegach dentystycznych. Obecne dowody sugerują jednak, że alternatywne nieopioidowe leki zwykle działają równie dobrze lub nawet lepiej w leczeniu bólu po zabiegach dentystycznych i nie powodują skutków ubocznych, takich jak nudności, wymioty i zaparcia.

Aby pomóc w walce z epidemią nadużywania opioidów, University of Pittsburgh School of Dental Medicine (Pitt Dental Medicine) stała się pierwszą w kraju szkołą dentystyczną, która wprowadziła wytyczne dotyczące leczenia bólu bez opioidów dla szerokiego zakresu zabiegów wykonywanych w gabinetach stomatologicznych. „To nie jest książka kucharska dotycząca opieki nad pacjentami” – powiedział prof. Bernard J. Costello, dziekan szkoły. „Dzięki temu klinicyści mogą dokonywać właściwych wyborów w oparciu o wiedzę na temat biologii pacjenta i jego obaw”.

Nowe wytyczne zalecają, aby klinicyści unikali przepisywania opioidowych leków przeciwbólowych. Jeśli pacjent nie toleruje alternatywnych opioidów lub wymaga dodatkowego uśmierzenia bólu, klinicyści powinni oferować tylko opioidy o najniższej możliwej sile działania i poinstruować pacjenta, aby przyjmował leki nie więcej niż 3 razy dziennie. Ponadto, klinicyści powinni sprawdzić dane pacjenta w bazie danych programu monitorowania leków na receptę. Jeśli pacjent już przyjmuje opioidy w leczeniu przewlekłego bólu lub w przypadku zaburzeń związanych z używaniem podobnie działających substancji, należy rozważyć alternatywny plan w porozumieniu z klinicystą zajmującym się leczeniem bólu, zanim zostaną przepisane dodatkowe opioidy.

Wg badań, wskaźniki śmiertelności z powodu nadużywania leków opioidowych są coraz wyższe. Nadużywanie i uzależnienie od opioidów może również stanowić duże obciążenie ekonomiczne, ponieważ koszty leczenia ich następstw zbliżają się do 90 000 USD (81 000 EUR) na hospitalizację.

„Pitt Dental Medicine jest liderem w przyjęciu nowego protokołu, ucząc naszych studentów najlepszego sposobu skutecznego radzenia sobie z bólem bez niepotrzebnego ryzyka uzależnienia od opioidów” – powiedział Costello. „Gdy stażyści przejdą na swoje praktyki lekarskie, zabiorą ze sobą te wytyczne” – dodał. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International