Dental Tribune Poland

Naukowcy znają skuteczne sposoby leczenia bólu jamy ustnej spowodowanego radioterapią

By Dental Tribune Poland
January 13, 2020

Naukowcy odkryli niedawno, że płukanie jamy ustnej zwane „magicznym płukaniem jamy ustnej” znacznie zmniejsza ból spowodowany zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i owrzodzeniem jamy ustnej u pacjentów otrzymujących radioterapię z powodu nowotworów głowy i szyi. Mowa o płynie do płukania jamy ustnej zawierającym difenhydraminę, lidokainę i leki zobojętniające sok żołądkowy.

Badanie prowadził dr Robert C. Miller, prof. radioterapii onkologicznej w Mayo Clinic. Odkrycia wynikają z wieloinstytucjonalnego, randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania klinicznego fazy III.

„Nasza grupa opublikowała badanie w 2012 r. wykazujące, że płukanie jamy ustnej płynem z doksepiną zmniejszyło ból związany z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w porównaniu z placebo” – powiedział Miller. „Nie przeprowadzono jednak dużych, randomizowanych badań kontrolowanych nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z tzw. magicznego płukania jamy ustnej”.

W nowym badaniu, przeprowadzonym pomiędzy listopadem 2014 r. a majem 2016 r., Miller i jego koledzy przebadali 275 pacjentów, którzy przeszli ostateczną radioterapię głowy i szyi i uzyskali ocenę bólu błon śluzowych jamy ustnej na poziomie 4 pkt. lub wyższym. Uczestnicy byli obserwowani przez maksymalnie 28 dni. Zespół badawczy stwierdził, że ból związany z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej został zmniejszony o 11,6 pkt. po zastosowaniu płynu do płukania jamy ustnej z doksepiną oraz o 11,7 pkt. po zastosowaniu płynu do płukania jamy ustnej z difenhydramino-lidokainą w ciągu 4 godz. od podania. Oba preparaty były również dobrze tolerowane przez pacjentów.

„Radioterapia może powodować rany w jamie ustnej, ponieważ jest ukierunkowana na zabijanie szybkorosnących komórek, takich jak komórki rakowe” – powiedział współautor badania, dr Terence T. Sio, onkolog radiologiczny w klinice. „Niestety, zdrowe komórki w jamie ustnej również dzielą się i szybko rosną i mogą ulec uszkodzeniu podczas radioterapii, co może powodować dyskomfort. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć sprawdzoną metodę leczenia dolegliwości związanych z tym efektem ubocznym” – podsumował.

Badanie pt.: „Wpływ płukanek z doksepiną lub difenhydramino-lidokainą w porównaniu do placebo na związany z radioterapią ból jamy ustnej: randomizowane badanie kliniczne Alliance A221304”, opublikowano on-line w dniu 16 kwietnia 2019 r. w JAMA.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International