Search Dental Tribune

Obiecujące przezroczyste nakładki 4D

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Naukowcy dodali do literatury dane dotyczące wykorzystania polimerów z pamięcią kształtu jako nowego materiału w przezroczystych nakładkach. (Zdjęcie: Ancapital/Shutterstock)

BONN, Niemcy: Badanie przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn wykazało, że drukowane w 4D ortodontyczne przezroczyste alignery mogą wykorzystywać pamięć kształtu do korekty zgryzu. Technologia druku 4D opiera się na druku 3D materiałów z pamięcią kształtu. Nakładki 4D to tacki z przezroczystymi nakładkami, które są drukowane w 3D przy użyciu polimerów z pamięcią kształtu (SMP), a implikacje tego nowatorskiego materiału w terapii przezroczystymi nakładkami mogą obejmować zmniejszenie kosztów leczenia i jego obciążenia dla środowiska.

Łyżki Clear aligner są wykonane z różnych rodzajów polimerów i są zwykle zaprojektowane do przesuwania zęba w zakresie od 0,2 do 0,3 mm — lub do obracania go o 1° do 3° — zanim zostaną zastąpione kolejnymi nakładkami. Jak podkreślają autorzy badania, ten stopniowy model obróbki wymaga więcej czasu i wyższych kosztów dla materiałów niż obróbka przy użyciu mniejszej liczby tacek. Naturalnie, zarówno dla pacjentów, jak i producentów, stosowanie kolejnych plastikowych przezroczystych nakładek alignerowych niesie ze sobą również obawy etyczne związane ze środowiskiem.

W różnych badaniach zbadano zastosowania SMP w materiałach medycznych, w tym w zastosowaniach ortodontycznych. Badacze starali się jednak dodać do tego, co zauważyli, brak danych w literaturze dotyczących SMP i ruchu zębów poprzez pomiar sił generowanych przez nakładki 4D, a tym samym ich przydatność w leczeniu wad zgryzu.

„Praktykanci] nadal zgłaszają pewne wady stosowania nakładek”

Naukowcy z wydziałów dentystycznych w Niemczech, Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykorzystali system biomechaniczny w celu wykorzystania sił do skorygowania nieprawidłowego położenia siekacza przyśrodkowego szczęki (Ząb 21) w wykonanym na zamówienie modelu typodontu przy użyciu nakładek wydrukowanych w 4D. Wytworzone siły mierzono w różnych temperaturach, a tacki Clear aligner wykonano z materiału ClearX v.1.1 w dwóch grubościach 0,8 mm i 1,0 mm. Dostarczone siły zostały określone ilościowo za pomocą ortodontycznego systemu pomiaru i symulacji (OMSS).Odkryli, że nakładki wydrukowane w 4D były w stanie osiągnąć znaczny ruch zęba w zakresie 2,5 mm ± 0,5 mm, z niewielką różnicą między obiema grubościami. W symulacjach OMSS stwierdzono, że zakres maksymalnych dostarczanych sił różnił się w zależności od różnych testowanych temperatur (37°C, 45°C, 55°C), ale wszystkie mieściły się w zakresie dopuszczalnych fizjologicznych sił ortodontycznych, ponieważ zgłoszone przez literaturę.

W przeciwieństwie do innych badań naukowcy odkryli, że użycie grubszego nakładki nie miało wpływu na generowaną siłę poza wyższą temperaturą 55°C.

Autorzy podkreślili szereg ograniczeń badania, takich jak skupienie się na izolowanym ruchu pojedynczego zęba, a nie na złożonym przypadku klinicznym oraz fakt, że nie uwzględniało ono warunków wewnątrzustnych oraz czynników takich jak wilgotność i ślinienie się. . Doszli jednak do wniosku, że nakładka 4D była w stanie poruszać zębami przy użyciu biokompatybilnych sił ortodontycznych.

Napisali: „Chociaż nakładki ortodontyczne były badane w kilku aspektach i poczyniono ogromne postępy w leczeniu ortodontycznym przez nakładki, praktycy wciąż zgłaszają pewne wady stosowania nakładek”. Wyjaśnili, że te wady obejmowały ograniczony ruch osiągany przez tacki z pojedynczymi nakładkami, co wymagało zmiany reżimów. Doszli do wniosku: „Dlatego uważamy, że gdyby można było zastosować metodę zmniejszania liczby alignerów na zabieg, wraz z metodą przyspieszania biologicznego ruchu zębów, byłby to milowy krok w dziedzinie ortodoncji. ”

Badanie zatytułowane “Potential application of 4D technology in fabrication of orthodontic aligners” zostało opublikowane online 28 stycznia 2022 r. w Frontiers in Materials.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-