Dental Tribune Poland

Oczyszczacze powietrza łągodzą ryzyko transmisji COVID-19

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
August 30, 2021

LIPSK, Niemcy: Pandemia była czasem próby dla dentystów, zwłaszcza dla właścicieli-dentystów, którzy muszą podejmować decyzje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ich zespołu terapeutycznego. Ostatnie badania wykazały, że wskaźnik przenoszenia SARS-CoV-2 w gabinetach stomatologicznych był niższy niż oczekiwano, gdy ogłoszono pandemię, a literatura wykazała, że ​​oczyszczacze powietrza mogą odgrywać rolę w utrzymywaniu niskiego wskaźnika przenoszenia.

W sierpniu zeszłego roku naukowcy wezwali Światową Organizację Zdrowia do uznania, że ​​SARS-CoV-2 może rozprzestrzeniać się za pośrednictwem mikrokropelek, które są na tyle małe, że pozostają w powietrzu przez dłuższy czas. Do tego czasu wielu właścicieli klinik dentystycznych dokonało już przeglądu i modernizacji swoich systemów wentylacji uzupełniającej, a wielu innych rozważało to. Stosowanie oczyszczaczy powietrza w celu zmniejszenia ryzyka transmisji w stomatologii zostało potwierdzone w różnych badaniach naukowych; jednak pozostaje niepewność.

W przeglądzie z kwietnia 2021 r. przeprowadzonym przez Scottish Dental Clinical Effectiveness Program (SDCEP) przeanalizowano najnowszą literaturę dotyczącą łagodzenia procedur generowania aerozolu (AGP) w stomatologii. Wiele prac badawczych miało charakter eksperymentalny i nie wszystkie były recenzowane ze względu na dużą ilość prowadzonych obecnie badań naukowych i pilną potrzebę ich publikacji. Przegląd SDCEP wykazał, że nie zaleca się stosowania oczyszczaczy powietrza w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia SARS-CoV-2 ze względu na brak „dowodów o większej pewności” na temat ich skuteczności jako narzędzia łagodzącego.

Jedno z badań, które przeanalizowano w przeglądzie SDCEP, zostało opublikowane przez brytyjskich naukowców w listopadzie 2020 r. w British Dental Journal. Naukowcy zmierzyli i porównali liczbę cząstek podczas AGP, które prowadzono z użyciem ekstrakcji wielkoobjętościowej i bez niej.

Napisali: „Bez użycia zewnętrznego urządzenia do ekstrakcji o dużej objętości podczas procedur wytwarzania aerozolu, następuje znaczny wzrost liczby cząstek o wielkości PM2,5 i PM10 dzięki zastosowaniu szybkoobrotowego mikrosilnika, wysokoobrotowej turbiny powietrznej , prostnice wolnoobrotowe i ultradźwiękowe.”

Badanie zatytułowane „A clinical study measuring dental aerosols with and without a high-volume extraction device” jest dostępne tutaj.

Stwierdzono, że oczyszczanie pozaustne zmniejsza liczbę cząstek

W przeglądzie SDCEP przytoczono również badanie przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii, które zostało opublikowane w styczniu na serwerze preprintów medRxiV. W badaniu zbadano obliczanie czasu odłogowania po AGP w placówkach opieki, które były wentylowane mechanicznie i niemechanicznie, oraz czy oczyszczanie zewnątrzustne ( extra-oral scavenging [EOS]) może zmniejszyć wytwarzanie aerozolu i czas odłogowania. Odkryli, że AGP przeprowadzane w mechanicznie wentylowanych salach zabiegowych powodowały niską liczbę cząstek, która powracała do wartości wyjściowej w ciągu 10 minut po AGP. Stwierdzono, że EOS ma większy wpływ w środowiskach nie wentylowanych mechanicznie i zmniejsza wzrost liczby cząstek w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie.

Autorzy napisali: „AGP nie powinny być wykonywane w gabinetach, w których wentylacja nie jest możliwa. Wentylacja mechaniczna dla AGP powinna być złotym standardem; tam, gdzie nie jest to możliwe lub praktyczne, zastosowanie naturalnej wentylacji z EOS pomaga zmniejszyć FT.”

Praca zatytułowana „Fallow time determination in dentistry using aerosol measurement” dostępna jest tutaj.

W maju naukowcy z Niemiec badali małe stężenie cząstek powodowane przez AGP podczas szkolenia studentów stomatologów przy użyciu wysokoprzepływowego ssania, zarówno z użyciem mobilnego urządzenia EOS, jak i bez niego. Niższą liczbę cząstek wykryto po szybkiej preparacji zęba, gdy zastosowano urządzenie EOS. Naukowcy odkryli, że ssanie o wysokim przepływie skutecznie zmniejszało liczbę małych cząstek, którą dodatkowo zmniejszono dzięki zastosowaniu urządzenia EOS.

„Dodatkowe zastosowanie urządzenia EOS należy dokładnie rozważyć podczas wykonywania zabiegów, takich jak szybkie preparowanie zębów, które generują szczególnie małe cząstki, gdy obecnych jest więcej osób i wszystkie inne opcje ochronne zostały wyczerpane” – napisali autorzy.

Badanie zatytułowane „The efficacy of an extraoral scavenging device on reducing aerosol particles ≤ 5 µm during dental aerosol-generating procedures: An exploratory pilot study in a university setting” zostało opublikowane w BDJ Open w maju 2021 r. i jest dostępne tutaj.

Stwierdzono, że aspiracja o dużej objętości jest realną strategią łagodzenia

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Leeds w Wielkiej Brytanii miało na celu ocenę strategii łagodzenia ryzyka podczas AGP poprzez pomiar stężenia wirusa w powietrzu podczas przygotowywania korony i procedur dostępu do kanału korzeniowego. Procedury prowadzono przy użyciu turbiny powietrznej lub kątnicy o dużej prędkości (high-speed contra-angle handpiece [HSCAH]) ze strategiami łagodzącymi z koferdamem lub aspiracją o dużej prędkości lub bez strategii łagodzącej.

Naukowcy napisali: „W porównaniu z turbiną powietrzną, HSCAH zmniejszył osiadłe bioaerozole o 99,72%, 100,00% i 100,00%, odpowiednio bez łagodzenia, aspiracji i koferdamu. Stężenia bakteriofagów w powietrzu zmniejszyły się o 99,98%, 100,00% i 100,00% przy tych samych łagodzeniach. Użycie HSCAH z aspiracją o dużej objętości spowodowało brak wykrywalnego bakteriofaga, zarówno na płytkach bez rozprysków, jak i w próbkach powietrza pobranych 6 do 10 minut po zabiegu.

Naukowcy doszli do wniosku, że zastosowanie HSCAH w połączeniu z aspiracją o dużej objętości lub koferdamem pozwoliło uniknąć przedłużonego okresu odłogowania. „Wyposażenie naszych gabinetów stomatologicznych w te narzędzia będzie kluczowe dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i przyszłości zespołów i usług dentystycznych” – napisali.

Badanie zatytułowane „Dental mitigation strategies to reduce aerosolization of SARS-CoV-2” zostało opublikowane w Journal of Dental Research w sierpniu i jest dostępne tutaj.

Wyniki wielu badań sugerują, że oczyszczacze powietrza pomagają zmniejszyć ryzyko transmisji SARS-CoV-2 w warunkach stomatologicznych; jednak, jak stwierdzono w przeglądzie SDCEP, temat wymaga dalszych badań, co oznacza, że ​​właściciele-dentyści mogą być zmuszeni do osobistej oceny literatury przed osiągnięciem ogólnego konsensusu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International