Dental Tribune Poland

Powiedz „NIE” krwawiącym dziąsłom!

By Dental Tribune Poland
May 11, 2020

Światowy Dzień Zdrowych Dziąseł, obchodzony na całym świecie 12 maja, ma na celu zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia, jakie choroby dziąseł stwarzają dla zdrowia ogólnego. Z tej okazji, Polskie Towarzystwo Periodontologiczne zorganizowało konferencję, podczas której eksperci przedstawili najnowsze doniesienia dotyczące związku zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz wpływu profilaktyki domowej na redukcję krwawienia z dziąseł.

Przewlekłe stany zapalne przyzębia, takie jak zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia i periimplantitis dotykają w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, 8 na 10 osób w wieku 35 lat i więcej. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Górskiej w 2014 r. wykazały, że tylko ok. 1% Polaków nie ma problemów z dziąsłami. Pozostali przebadani potrzebują ukierunkowanego leczenia stomatologicznego z zastosowaniem zabiegów profilaktyczno-leczniczych albo profesjonalnego leczenia periodontologicznego. Podjęcia specjalistycznego leczenia wymaga, w zależności od grupy wiekowej, nawet 30% przebadanych. 

Jak podkreślają lekarze dentyści, zbyt często lekceważymy zmiany próchnicowe oraz choroby przyzębia atakujące jamę ustną. Świadomość społeczna dotycząca chorób przyzębia jest wciąż niewielka, choć istnieją dowody naukowe na ich związek z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi poważnymi chorobami ogólnymi.

Choroby przyzębia zwiększają ryzyko rozwoju choroby wieńcowej i zawału ponad 2,5-krotnie, szczególnie w grupie osób poniżej 60 r.ż. Prace prof. dr hab. Renaty Górskiej wykazały silny związek pomiędzy nasileniem chorób przyzębia a ryzykiem zawału serca czy wystąpieniem powikłań naczyniowych nadciśnienia tętniczego. 

„Mechanizm patogenetyczny wyjaśniający związek chorób przyzębia z rozwojem schorzeń związanych z miażdżycą jest złożony. Wiemy, że chorobom przyzębia towarzyszy przewlekły proces zapalny, a miażdżyca ma tło zapalne. Znaczenie mogą odgrywać wolne rodniki oraz cytokiny uwalnianie m.in przez mikrobiom przewodu pokarmowego, w tym jamy ustnej. O znaczeniu chorób przyzębia świadczy ich uznanie jako czynnika rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Pojawiają się pierwsze prace wskazujące na poprawę rokowania sercowo-naczyniowego po  intensywnym leczeniu chorób przyzębia. Jest coraz więcej danych potwierdzających, że pacjentów z wysokim ryzykiem surowcowo-naczyniowym należy poddać leczeniu chorób przyzębia w celu zredukowania zapalenia i zmniejszenia ryzyka powikłań kardiologicznych” – mówi prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Badania naukowe wskazują również, że u osób z chorobami przyzębia ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu o etiologii zatorowej lub zakrzepowej jest dwukrotnie wyższe. Wyższe jest także ryzyko zgonu z powodu chorób naczyń mózgowych. Zapobieganie udarom jest jednym z priorytetów współczesnej medycyny. Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i drugą co do częstości przyczyną zgonów na świecie. 

„Należy podkreślić, że zapalenie przyzębia – potencjalne wyleczalna choroba to niezależny czynnik ryzyka udaru u osób młodych, w wieku poniżej 65 lat, zaś profilaktyka stomatologiczna i regularne leczenie chorób przyzębia to ryzyko zmniejsza. Bardzo duże znaczenie ma budowanie świadomości, że zdrowie indywidualne i populacyjne to nie tylko zapobieganie otyłości, regularna aktywność fizyczna, leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń lipidowych, ale także regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym, dbałość o higienę jamy ustnej i leczenie chorób przyzębia” – dodaje prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uwzględniając te wszystkie zagadnienia, należy zwiększyć świadomość dotyczącą wzajemnych relacji pomiędzy chorobami przyzębia a powikłaniami sercowo naczyniowymi oraz świadomość dotyczącą zagrożenia, jakie może stanowić choroba przyzębia dla zdrowia ogólnego.

„Domowa higiena jamy ustnej jest kluczowa w profilaktyce chorób przyzębia. Krwawiące dziąsła są przede wszystkim wynikiem niewłaściwego oczyszczania zębów związanym ze zbyt krótkim czasem szczotkowania, zbyt małą liczbą szczotkowań w ciągu dnia lub nieumiejętnie stosowaną techniką szczotkowania. Dane z badania wykonanego w 2018 r. podczas akcji „Po pierwsze: Zdrowie” przez prof. Górską i wsp. pokazały, że 5% osób badanych nie szczotkowało zębów w ogóle, a kolejne 15% wykonywało tę czynność tylko raz w tygodniu. 40% nie używało nici dentystycznej” – mówi dr n.med. Beata Golan, dyrektor ds. naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B. 

W jaki sposób należy szczotkować zęby, aby robić to prawidłowo? Istnieje kilka podstawowych zaleceń dotyczących prawidłowego mycia zębów, które w skrócie ograniczyć można do następujących zasad: 

1. Zęby należy szczotkować min. 2 razy dziennie, rano i wieczorem  

2. Mycie zębów powinno trwać 2 min, jeśli używamy szczoteczki elektrycznej i 3 min, jeśli używamy szczoteczki manualnej. 

3. Każdy obszar jamy ustnej, w tym również tylne zęby, powinien być szczotkowany z taką samą starannością. 

4. Ze względu na moc czyszczenia, należy używać szczoteczek elektrycznych.

5. Końcówki szczoteczek elektrycznych powinny być wymieniane co 3 miesiące.

Bardziej istotny niż mogłoby się wydawać jest również odpowiedni dobór pasty do zębów. „Wykazano, że pasty do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny wykazują skuteczniejsze działanie w redukcji stanu zapalnego i krwawienia dziąseł w porównaniu do fluorku sodu” – dodaje dr n. med. Beata Golan, dyrektor ds. naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B.

„Polskie Towarzystwo Periodontologiczne już po raz 4. ma ogromną przyjemność uczestniczyć w ogólnoświatowej inicjatywie, jaką jest Dzień Zdrowych Dziąseł. Jest to okazja do przypomnienia, jak istotne dla naszego organizmu jest zdrowie dziąseł. Choroby przyzębia są ważnym elementem publicznej służby zdrowia i nieleczone w konsekwencji wiążą się z poważnymi chorobami, takimi jak udar czy zawał serca. Wiedza i świadomość co roku wzrasta, dlatego ogromnie dziękujemy za wsparcie oraz zaangażowanie. Cieszymy się, że takie kampanie jak Dzień Zdrowych Dziąseł czy Po pierwsze: Zdrowie mają bezpośredni wpływ na całe rodziny i kształtują zdrowe nawyki związane z higieną jamy ustnej już od najmłodszych lat” – mówi prof. Renata Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. 

Przy okazji tegorocznych obchodów, Polskie Towarzystwo Periodontologiczne (PTP) i Europejska Federacja Periodontologii (EFP), zachęcają dentystów i personel medyczny do podpisania i rozpowszechnienia „Manifestu EFP na temat zdrowia dziąseł i zdrowia ogólnego” – międzynarodowego apelu o działania w kierunku zapobiegania, wczesnego wykrycia i leczenia chorób przyzębia. PTP i EFP mobilizują do dołączenia do licznych instytucji i osób już podpisanych pod manifestem. 

Dzień Zdrowych Dziąseł 2019 (gumhealthday.efp.org) jest inicjatywą Europejskiej Federacji Periodontologii (EFP) i tworzących ją 35 naukowych towarzystw narodowych, zrzeszających ponad 15 000 dentystów, chcących w teoretycznie i klinicznie zgłębiać periodontologię. EFP ma wiodący głos w temacie zdrowia i chorób przyzębia, a także organizuje EuroPerio i Perio Master Clinic – konferencje odbywające się w cyklu 3-letnim, uważane za jedne z najważniejszych w świecie dentystycznym. EFP ostatnio uruchomiło projekty Perio & Caries, dotyczący związku pomiędzy chorobami przyzębia a próchnicą zębów, a także Perio & Diabetes, poruszający temat powiązań między chorobami przyzębia a cukrzycą.

Na podst.: mat. prasowe PTP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International