Dental Tribune Poland
Sukces leczenia uzależnionych od opioidów mniej oczywisty niż wyzdrowienie z zaburzenia związanego z używaniem alkoholu. (Zdjęcie: Photographee.eu/Shutterstock)

Powrót do zdrowia po zażywaniu opioidów wymaga wytrwałości i szerokiego zakresu działań

By Dental Tribune International
November 16, 2020

Aby opanować epidemię nadmiernego stosowania opioidów w USA, zarówno badacze, jak i pracownicy służby zdrowia poszukują rozwiązań, które doprowadzą pacjentów dotkniętych chorobą do pomyślnego wyzdrowienia. Ogólnokrajowe badanie dotyczące rozwiązywania problemów z opioidami sugeruje, że osoby takie mogą wymagać pomocy medycznej i psychologicznej przez długi czas.

„Osoby, które rozwiązały problem nadmiernego korzystania z opioidów, czterokrotnie częściej korzystały z farmakoterapii, dwa i pół razy częściej korzystały z leczenia psychologicznego i około dwa razy częściej korzystały z usług wspomagających powrót do zdrowia poprzez spotkania wzajemnej pomocy w porównaniu z osobami, które zgłosiły rozwiązanie problemu z alkoholem” - powiedziała Hoffman.

 

Scroll down
advertisement

W porównaniu z osobami z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, osoby z problemami związanymi z opioidami są zwykle bardziej napiętnowane społecznie i mają mniej dostępnych zasobów oraz mogą rzadziej ujawniać innym swój stan wyzdrowienia, co może sprawić, że poczują się bardziej samotni lub odizolowani. 

Badanie zatytułowane „Powrót do zdrowia po problemach opioidowych w populacji USA: rozpowszechnienie, ścieżki i dobrostan psychiczny” zostało opublikowane w Journal of Addiction Medicine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International