Prof. Marzena Dominiak przewodniczyć będzie PTS przez kolejną kadencję

Search Dental Tribune

Prof. Marzena Dominiak przewodniczyć będzie PTS przez kolejną kadencję

fot.: PTS
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

pon. 30 stycznia 2023

ratować

Na zaproszenie Prezydent PTS 20.01. br. we Wrocławiu Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Podczas spotkania wyłoniony został nowy Zarząd Główny i nowy Prezydent, którzy będą wyznaczać kierunki działania Towarzystwa w najbliższych 4 latach.

Podczas porannej sesji odbyło się uroczyste stacjonarne spotkanie ostatniej kadencji Zarządu Głównego PTS. Podsumowano wszystkie działania podejmowane w latach 2018-2022, szczególne ze względu na wyzwania, z jakimi środowisko polskich stomatologów musiało mierzyć się w czasie pandemii COVID-19. W części popołudniowej odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTS, na którym zostały wybrane władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na kolejną kadencję na lata 2023-2027.

Drugą kadencję na stanowisku Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pełnić będzie Prof. Marzena Dominiak. Nowa i dotychczasowa Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 r. – Uniwersytetu Medycznego), jest także prorektorem ds. strategii rozwoju uczelni. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego Marzena Dominiak otrzymała w 2015 r.

Prof. Dominiak jest od lat aktywna w strukturach PTS: od 2012 do 2016 r. pełniła funkcję Prezesa Oddziału PTS na Dolnym Śląsku, a przez kolejne 4 lata Wiceprezesa. W 2017 r. prof. Marzena Dominiak została wybrana na stanowisko Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym samym roku znalazła się we władzach Światowej Federacji Dentystycznej jako członek Komitetu Edukacyjnego FDI. Pełniła także funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI, który odbył się w Poznaniu w 2016 r.

źródło: Polski Towarzystwo Stomatologiczne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement