Dental Tribune Poland

Przełom w badaniach dotyczących wirusa HPV powiązanego z rakiem jamy ustnej

By Dental Tribune Polska
February 01, 2011

Przełomowe badania pokazały, że pacjenci z wirusem HPV (Human Papilloma Virus) cierpiący na raka jamy ustnej mają większe szanse na zwalczenie nowotworu w porównaniu z tymi o negatywnym wskaźniku wirusa.

Badania dowiodły, że obserwowanie komórek rakowych jest niezwykle istotne u pacjentów zarażonych wirusem HPV, ponieważ w ten sposób zwiększa się szanse pacjenta na przeżycie.

Dr Angela Hong (University of Sydney) w swoich badaniach obserwowała 198 pacjentów cierpiących na raka jamy ustnej, u których przeprowadzono operację lub radioterapię. Śledząc przebieg choroby przez 2 lata dowiodła, że chorzy zarażeni jednocześnie wirusem HPV umierali 4 razy rzadziej niż pacjenci, u których nie wkryto obecności wirusa.

Kolejnym zadziwiającym odkryciem było stwierdzenie, że prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu było 3 razy mniejsze wśród pacjentów z wirusem HPV. Dr Angela Hong powiedziała: „Nasze badania, które oparte są na grupie pacjentów z zaawansowanym rakiem części ustnej gardła dowiodły pacjenci z rakiem wywołanym przez wirus HPV mają znacznie większe szanse pokonania choroby raka w porównaniu z tymi, u których nowotwór nie był wywołany wirusem HPV. Ponadto, ten korzystny efekt HPV został zaobserwowany bez względu na rodzaj leczenia”.

„Status HPV jest obecnie najmocniejszym wskaźnikiem, na podstawie którego można przewidywać, czy pacjent pokona raka części ustnej gardła, czy też choroba powróci. Poszczególne próby kliniczne są obecnie w trakcie opracowywania, by można było odpowiednio ukierunkować terapię z uwzględnieniem statusu HPV względem wirusa” – dodaje A. Hong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International