Dental Tribune Poland

Redukcja szkód związanych z tytoniem, kluczowy element terapii periodontologicznej

Palacze doświadczyli znacznie częstszego występowania zapalenia przyzębia, a dalsze używanie tytoniu może uniemożliwić poprawę stanu zdrowia przyzębia. (Zdj.: Alekseenko Irina/Shutterstock)
By Jeremy Booth, Dental Tribune International
November 04, 2021

FRANKFURT NAD MENEM, Niemcy: Eksperci wzywają do włączenia strategii redukcji szkód związanych z paleniem tytoniu (THR) do opieki stomatologicznej. Prof. Dirk Ziebolz, naczelny lekarz w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech, mówi, że stomatolodzy w UE są w stanie informować swoich pacjentów o THR, ale obecnie brakuje im wiedzy na ten temat. Jeśli chodzi o wsparcie regulacyjne, władze ds. zdrowia w USA forsują ostrożne przyjmowanie produktów THR, ale te w UE są oskarżane o wykazanie niepowodzenia w zakresie innowacji i odwagi poprzez pominięcie ich w tworzeniu polityki.

Niemiecki dentysta dr Ingo Schröder przechowuje przykłady nowatorskich produktów nikotynowych w swojej klinice w zachodnioniemieckiej Kolonii. Pokazuje je pacjentom, którzy walczą z rezygnacją z palenia papierosów. „Myślę, że jesteśmy tutaj na pierwszej linii frontu i to my możemy to wyjaśnić naszym pacjentom” – powiedział dr Schröder we wrześniu 2020 r.

Mówiąc o pacjentach, którzy przeszli z palnych papierosów na urządzenia do podgrzewania tytoniu, dr Schröder powiedział: „Sami widzą różnicę, jaką przyniesie rzucenie palenia, ale tych, którzy nie są w stanie z niej zrezygnować, informujemy ich o alternatywach”.

Nowatorskie produkty tytoniowe, takie jak e-papierosy, urządzenia do podgrzewania tytoniu i woreczki nikotynowe, mają na celu oferowanie zdrowszych sposobów spożywania nikotyny osobom uzależnionym od tego narkotyku. W porównaniu z papierosami dostarczają mniej szkodliwych składników i oferują alternatywne strategie rzucania palenia. Według prof. Ziebolza nowe wyroby tytoniowe są szkodliwe, ale mniej szkodliwe dla zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnoustrojowego niż papierosy.

„Ekscytującą częścią i bardzo atrakcyjną częścią tego, dlaczego warto rzucić palenie w szerszym kontekście opieki dentystycznej, jest to, że korzyści z rzucenia palenia są natychmiastowe” – prof. Dirk Ziebolz, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lipsku

Prof. Ziebolz mówił o THR i stomatologii na październikowej konferencji zorganizowanej przez Institute of Addiction Research na Uniwersytecie Nauk Stosowanych we Frankfurcie. Podczas swojej prezentacji zatytułowanej „E-papierosy, podgrzewacze tytoniu, saszetki nikotynowe oraz znaczenie i konsekwencje dla opieki stomatologicznej” prof. Ziebolz zwrócił uwagę, że palacze doświadczyli znacznie większej liczby przypadków zapalenia przyzębia i związanych z nim konsekwencji redukcji kości i utraty zębów. ze względu na zmiany w mikrobiomie jamy ustnej i dalsze używanie tytoniu może uniemożliwić poprawę zdrowia przyzębia.

„Ekscytującą i bardzo atrakcyjną częścią tego, dlaczego warto rzucić palenie w szerszym kontekście opieki stomatologicznej, jest to, że korzyści z rzucenia palenia są natychmiastowe” – powiedział prof. Ziebolz. Wskazując na dane empiryczne, wyjaśnił, że były palacz i ktoś, kto nigdy nie palił, mieli równy krótkoterminowy sukces leczenia w zakresie stabilizacji zdrowia.

Prof. Ziebolz podkreślił, że porady dotyczące ograniczenia lub zaprzestania palenia powinny być podstawowym elementem terapii periodontologicznej, a THR może wspierać pacjentów stomatologicznych w ograniczaniu lub zaprzestaniu palenia i przeciwdziałać jego negatywnym skutkom.

„Bezwzględnie ważne jest, aby zachęta dla palaczy do trwałego rzucenia palenia pochodziła z kliniki dentystycznej. W końcu to jedyna strategia, jaką faktycznie mamy” – powiedział.

Powołując się na badanie kohortowe „Elektroniczne papierosy a zdrowie jamy ustnej”, które zostało opublikowane 25 marca w „Journal of Dental Research” i podsumowało potencjalne zalety i wady korzystania z e-papierosów, prof. Ziebolz powiedział, że pomimo braku danych Jeśli chodzi o długofalowy wpływ wapowania na zdrowie, raporty z badań klinicznych wykazały, że e-papierosy były dwukrotnie skuteczniejsze niż konwencjonalna nikotynowa terapia zastępcza w pomaganiu palaczom w rzuceniu palenia.

Nowatorskie produkty nikotynowe nie są nieszkodliwe — ich celem jest dostarczanie mniej szkodliwych substancji niż papierosy, a tym samym zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia osób, które nie są w stanie zrezygnować z używania nikotyny. (Zdjęcie: Ina Lihach/Shutterstock)

„Dentyści powinni traktować THR jako możliwą okazję do uzupełnienia lub wsparcia redukcji i zaprzestania palenia” – stwierdził prof. Ziebolz. Podsumowując cele na przyszłość, które byłyby wymagane do włączenia strategii THR do leczenia stomatologicznego, prof. Ziebolz powiedział, że po pierwsze, bardzo ważne jest, aby lekarze dentyści byli w stanie poinformować swoich pacjentów o THR i ocenić ryzyko jakie nowe wyroby tytoniowe stanowią zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej. W związku z tym ubolewał: „Dentyści nie mają pojęcia – w ogóle nie mają pojęcia”.

Prof. Ziebolz powiedział, że opracowanie koncepcji zapobiegania szkodom powodowanym przez używanie tytoniu jest konieczne jako strategia ograniczania szkód spowodowanych używaniem tytoniu. Dentyści w Niemczech i innych częściach Europy napotykają jednak przeszkody we wprowadzaniu strategii THR do swoich praktyk, ze względu na fakt, że unijne organy regulacyjne nadal zajmują twarde stanowisko w sprawie nowych produktów nikotynowych. Szereg popularnych torebek nikotynowych zniknął z półek w Niemczech na początku tego roku, na przykład dlatego, że organy regulacyjne ds. zdrowia stwierdziły, że produkt konsumencki zawierający nikotynę, ale nie tytoń, nie należy do żadnej legalnej kategorii produktów.

Eksperci ds. polityki zdrowotnej potępiają stanowisko UE w sprawie ograniczania szkód związanych z paleniem tytoniu

W październiku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu e-papierosa, uznając, że sprzedaż produktu byłaby odpowiednia dla ochrony zdrowia publicznego. W zeszłym roku agencja zatwierdziła sprzedaż urządzenia do podgrzewania tytoniu jako wyrobu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku. Jednak unijne organy regulacyjne pominęły e-papierosy i inne nowatorskie produkty nikotynowe w nowym długoterminowym planie walki z rakiem w bloku.

Używanie tytoniu szkodzi zdrowiu jamy ustnej i ogólnoustrojowemu, a około 27% wszystkich przypadków raka w UE można temu przypisać. Podstawą europejskiego planu walki z rakiem jest przekazanie 4 miliardów euro państwom członkowskim na pomoc w zapobieganiu, wykrywaniu i leczeniu choroby, a także w poprawie jakości życia pacjentów z rakiem i osób, które przeżyły. Plan ma na celu stworzenie „pokolenia wolnego od tytoniu” do 2040 r. bez pomocy nowych produktów nikotynowych – ledwo o nich wspomina, poza popieraniem egzekwowania bardziej rygorystycznych zasad i podatków.

Według Clive Bates, byłego dyrektora brytyjskiej Action on Smoking and Health, UE się myliła. Bates była jednym z architektów nadrzędnej Ramowej Konwencji Kontroli Tytoniu (FCTC) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z którą związany jest nowy plan UE. Bates założył alternatywę w 2012 r. – organizację, która opowiada się za opartą na nauce polityką redukcji szkód w zdrowiu publicznym – i od tego czasu stał się jednym z najgłośniejszych krytyków WHO i innych organów zdrowia, które zdecydowały się nie włączać THR do swoich wytycznych i kształtowanie polityki.

„Dowody nigdy nie będą doskonałe, ale wiemy, że wyłączne stosowanie produktów bezdymnych wiąże się z ryzykiem o jeden do dwóch rzędów wielkości niższym niż palenie” – Clive Bates, scenariusz alternatywny

W kwietniowym wywiadzie ze Snusforumetem związanym z przemysłem snusowym Bates powiedział: „Istnieje ogromna szansa na zmniejszenie raka poprzez przeniesienie tych, którzy używają nikotyny z produktów palnych wysokiego ryzyka do produktów niepalnych niskiego ryzyka, w tym snusu, wapowania, [podgrzewane] wyroby tytoniowe i nowatorskie saszetki nikotynowe.

„Dowody nigdy nie będą doskonałe, ale wiemy, że wyłączne stosowanie produktów bezdymnych wiąże się z ryzykiem o jeden do dwóch rzędów wielkości niższym niż palenie. Zamiast zastanawiać się, w jaki sposób moglibyśmy wykorzystać tę ogromną różnicę w ryzyku dla korzyści dla zdrowia publicznego, europejski plan walki z rakiem wydaje się utrudniać i mniej zachęcać palaczy do zmiany.” Jak twierdził, rezultatem planu będzie „więcej palenia i więcej raka”.

Bates nie jest pariasem, ani nie jest jedynym w krytykowaniu organów opieki zdrowotnej za nieprzyjęcie polityki THR. Październikowy wspólny list do stron FCTC WHO, który wzywał WHO do promowania THR, został podpisany przez Batesa i 99 innych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i uzależnień, w tym dr Davida Nutta, profesora neuropsychofarmakologii Edmonda J. Safra w Imperial College London; dr John Britton, emerytowany profesor epidemiologii w School of Medicine na Uniwersytecie Nottingham; oraz dr Caitlin Notley, profesor nauk o uzależnieniach w Norwich Medical School na University of East Anglia, wszyscy w Wielkiej Brytanii. Kopia listu w formacie PDF jest dostępna tutaj.

Podczas Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja) w tym roku prof. Nutt skomentował: „Wapowanie i snus prawdopodobnie będą największym postępem zdrowotnym w nadchodzącym stuleciu i mogą uratować prawie miliard istnień ludzkich. WHO powinna wykorzystać szansę, a nie ją blokować”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International