Szklane hybrydowe materiały do ​​wypełnień są tańsze i równie skuteczne jak kompozyty

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Badacze porównali skuteczność i opłacalność szklanych hybrydowych i kompozytowych materiałów do wypełnień i stwierdzili, że byli zaskoczeni wynikami. (Zdjęcie: Microgen / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

Fri. 7. May 2021

save

Wycofywanie amalgamatu dentystycznego z użycia w stomatologii dzięki szeroko ratyfikowanej konwencji z Minamaty oznacza, że​​ konieczne jest znalezienie odpowiedniej alternatywy. Obecnie wiodącymi kandydatami do zastąpienia amalgamatu dentystycznego są kompozyty i szkło hybrydowe. W niedawnym badaniu porównano skuteczność i opłacalność obu materiałów i stwierdzono, że hybrydy szkła wykazały podobną skuteczność i większą opłacalność, co oznacza, że ​​materiał mógłby być preferowany jako zamiennik amalgamatu.

W pierwszym tego rodzaju badaniu naukowcy przetestowali nowoczesny materiał hybrydowy ze szkła w porównaniu z kompozytem do odbudowy dwupowierzchniowych ubytków okluzyjno-proksymalnych w zębach trzonowych w obszarze przenoszącym obciążenia. Pacjenci z Chorwacji, Włoch, Serbii i Turcji z dwoma zębami trzonowymi wymagającymi odbudowy brali udział w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym. U każdego pacjenta jedna odbudowa została wykonana przy użyciu materiału hybrydowego szkła, a druga przy użyciu materiału kompozytowego. Materiały zostały następnie porównane u każdego ze 180 pacjentów - w sumie 360 ​​zębów trzonowych - i pacjenci byli obserwowani przez okres trzech lat i badani w ślepych próbach według kryteriów FDI World Dental Federation.

Porównując opłacalność tych dwóch materiałów, naukowcy doszli do wniosku, że kompozyt był droższy przy ograniczonych korzyściach klinicznych.

„Jeśli chcesz użyć kompozytu w takich przypadkach, musisz zaakceptować wysokie dodatkowe koszty”

„Korzystając z danych z każdego kraju, możemy wykazać, że początkowe koszty leczenia były znacznie niższe w przypadku hybryd szkła niż kompozytów w trzech z czterech krajów” - skomentował dr Falk Schwendicke, główny autor badania, profesor i kierownik diagnostyki jamy ustnej oraz usługi zdrowotne na Charité - Universitätsmedizin Berlin. „Doszliśmy do wniosku, że szkło hybrydowe było bardziej opłacalne niż kompozyt w tym badaniu i że było to zgodne w różnych konfiguracjach leczenia. Chcąc w takich przypadkach zastosować kompozyt, trzeba będzie zaakceptować wysokie dodatkowe koszty” - dodał.

Schwendicke wyjaśnił, że naukowcy spodziewali się, że hybrydy szkła będą mniej kosztowne; nie spodziewali się jednak, że różnica w opłacalności - także w perspektywie długoterminowej - będzie tak duża. „Spodziewałem się możliwych różnic w skuteczności, aby zmniejszyć przewagę kosztową hybryd szklanych. Tak się jednak nie stało” - powiedział.

Zdaniem Schwendicke, wyniki badania wskazują, że hybryda szkła jest obiecującą alternatywą dla rekonstrukcji zębów. „Hybryda szkła wydaje się dobrą alternatywą dla kompozytów w tym wskazaniu, przynajmniej z punktu widzenia efektywności kosztowej” - wyjaśnił. „W końcu różnice w kosztach odzwierciedlają różnice w stosowalności i wysiłku - bardzo ważnych czynników. Dentyści i pacjenci powinni rozważyć szklaną hybrydę do uzupełnień w zębach bocznych. Wyniki pokazują, że hybrydy szkła nie powinny być skreślane pod względem zastosowania - dane pokazują, że jest to materiał do rozważenia i taki, na którym można polegać”.

Unia Europejska zobowiązała się do całkowitego lub znacznego wyeliminowania produktów zawierających rtęć, takich jak amalgamat dentystyczny, do 2030 r. Schwendicke powiedział, że chociaż potrzeba więcej danych, aby potwierdzić wyniki badania, mogą one okazać się pomocne w znalezieniu odpowiedniego zamiennika. „Kompozyty to dobry materiał i mają potencjał; jednak stawiają one wysokie wymagania podczas ich zastosowań. Hybrydy szklane są domyślnie mniej wrażliwe na technikę i w ten sposób mogą być postrzegane jako bardziej podobne do amalgamatu. Ta próba pokazuje teraz, że są one rzeczywiście dobrą alternatywą dla kompozytów i bardzo się cieszę, że istnieje wybór materiałów, z których dentyści mogą korzystać, gdy amalgamat nie jest już dostępny”.

Badanie zatytułowane „Cost-effectiveness of glass hybrid versus composite in a multi-country randomized trial” zostało opublikowane w kwietniu 2021 r. W Journal of Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *