DT News - Poland - Ustalenia MZ i NRL w sprawie ograniczenia zużycia i emisji rtęci w stomatologii

Search Dental Tribune

Ustalenia MZ i NRL w sprawie ograniczenia zużycia i emisji rtęci w stomatologii

fot.: Darko Stojanovic (Pixabay)

pon. 12 grudnia 2022

ratować

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawił komunikat w sprawie ustaleń dotyczących polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych.

Po spotkaniach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przy udziale Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków wynikających z art. 10 ust. 4 rozporządzenia PEiR2017/852 ws. rtęci, tj. wyposażeniem gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu uzgodniono:
- wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadczeń gwarantowanych dla całej populacji pacjentów,
- wprowadzenie świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego (trwają zaawansowane prace w MZ nad wdrożeniem projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego określającego szczegóły realizacji tych rozwiązań),
- kwalifikacja odpadów amalgamatowych: odpady amalgamatowe mające kontakt z materiałem biologicznym (ślina, zęby) należy zaliczać do kategorii 180103, poza czystymi, niewykorzystanymi resztkami amalgamatu z kapsułek, które należy zaliczać do 180110,
- uznaje się za wystarczającą realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci i obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu poprzez wprowadzenie procedury usunięcia wypełnienia amalgamatowego z wykorzystaniem separatora amalgamatu przez gabinety współpracujące z NFZ; nie ma uzasadnienia dla objęcia tym obowiązkiem gabinetów funkcjonujących na rynku komercyjnym – tym samym realizacja nałożonego obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu zostanie spełniona po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego,
- nie planuje się wprowadzenia refundacji zakupu separatorów amalgamatu,
- kontrola w zakresie eksploatacji separatorów amalgamatu ma zostać powierzona Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i ma być opisana w projektowanej ustawie o krajowym systemie nadzoru rynku.

źródło: Komisja Stomatologiczna NRL.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement