Dental Tribune Poland

Większość dzieci pozytywnie postrzega utratę pierwszego zęba

By Dental Tribune Polska
December 13, 2018

Chociaż utrata zębów mlecznych może być niepokojąca i bolesna dla dzieci, interdyscyplinarna grupa badawcza z Uniwersytetu w Zurychu (UZH) odkryła, że odczucia dzieci w stosunku do tego doświadczenia są przeważnie pozytywne. Badanie wykazało również, że wcześniejsze wizyty u dentysty, a także poziom wykształcenia i wychowania rodziców wpływają na to, w jaki sposób dzieci postrzegają utratę pierwszego zęba.

Dzieci tracą pierwsze zęby ok. 6 r.ż. Ten stopniowy proces jest prawdopodobnie jedną z pierwszych biologicznych zmian w ich własnym ciele, których dzieci doświadczają świadomie. Emocje towarzyszące temu wydarzeniu są niezwykle różnorodne: od radości z faktu, że w końcu dołączyły do ​​świata dorosłych, po obawę spowodowana poczuciem utraty części swojego ciała.

 

Interdyscyplinarny zespół naukowców z UZH, we współpracy ze szkolnymi przychodniami stomatologicznymi w Zurychu, zbadał odczucia dzieci, jakie towarzyszą im podczas utraty pierwszego zęba. Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród rodziców dzieci, które utraciły już przynajmniej jeden z zębów mlecznych. Z blisko 1300 otrzymanych odpowiedzi ok. 80% rodziców zgłosiło pozytywne uczucia, a tylko 20% opowiedziało o emocjach negatywnych.

 

Naukowcy odkryli, że wcześniejsze wizyty u dentysty odegrały w tym procesie znaczącą rolę. Ci, których poprzednie wizyty były związane z kontrolą stanu jamy ustnej, a więc być może związane ze wstydem lub poczuciem winy, odczuwali mniej pozytywnych emocji, gdy utracili pierwszy ząb. Jeśli jednak wcześniejsze wizyty u dentysty były wynikiem wypadku, a zatem nagłego, nieoczekiwanego i bolesnego zdarzenia, utrata pierwszego zęba pierwotnego była częściej związana z pozytywnymi emocjami. Wg naczelnego autora, dr. Raphaela Patcasa z Kliniki Ortodoncji i Stomatologii Dziecięcej, jednym z możliwych wyjaśnień jest fakt, że zęby pierwotne stopniowo się luzują przed wypadnięciem – toproces, który w przeciwieństwie do wypadku rozwija się powoli i przewidywalnie. Dzieci, które doświadczają rozluźnienia zęba w dłuższym czasie mają bardziej pozytywne odczucia. Im dłuższy czas przygotowania i oczekiwania, tym większa ulga i duma, gdy ząb ostatecznie wypadnie.

 

Ponadto, badanie wykazało, że czynniki socjodemograficzne mają także wpływ na odczucia małych pacjentów, np. dzieci miałyby większe szanse na pozytywne uczucia, takie jak duma i radość, gdyby ich rodzice byli lepiej wykształceni. Naukowcy wskazują, że różnice kulturowe odrywają także istotną rolę. Należą do nich rodzaj edukacji i normy, które rodzice przekazują swoim dzieciom, jak również rytuały towarzyszące utracie pierwszego zęba dziecka.

 

„Nasze odkrycia sugerują, że dzieci celowo przetwarzają wcześniejsze doświadczenia dotyczące zębów i integrują je z ich rozwojem emocjonalnym” – powiedział współautor badania prof. Moritz Daum z Instytutu Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie. To odkrycie jest ważne zarówno dla dentystów, jak i dla rodziców. „Szczególnie w przypadku ubytków warto ostrożnie komunikować się z dziećmi. W ten sposób emocje związane z zębami i leczeniem dentystycznym można przedstawiać w najbardziej pozytywnym świetle” – dodał Daum.

 

Badanie pt.: „Emocje doświadczone podczas utraty pierwszego zęba mlecznego”, zostało opublikowane on-line we wrześniu 2018 r. w czasopiśmie International Journal of Pediatric Dentistry.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International