Dental Tribune Poland

Znamy cały program 14. Sympozjum CEIA

By Dental Tribune Polska
September 12, 2018

Doroczne sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii odbędzie się w dniach 26-27 października br. w Krakowie. Znany jest już ostateczny program spotkania, który zawiera warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne. Wśród wykładowców znajdziemy wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach z Polski, Włoch i USA.

Organizatorzy zapraszają chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych, protetyków, periodontologów i techników dentystycznych – wszystkich specjalistów, którzy w swojej praktyce zajmują się pacjentami implantologicznymi.

 

Dzień 1: wykłady i panel dyskusyjny

Dr hab. n.med. Piotr Majewski – dyrektor CEIA, kierownik pierwszej w Polsce Pracowni Implantologii IS CM UJ, autora szeregu publikacji naukowych, uczestnika badań i wykładowcę NYU CD. W ramach otwarcia sympozjum przybliży bieżące problemy współczesnej implantoprotetyki.

 

Prof. Marzena Dominiak – Prezydent PTS, autorka wielu uznanych publikacji, badań i wykładów zabierze głos nt. zastosowania laserów w leczeniu periimplantitis, protokołu postępowania oraz wpływu lasera na powierzchnie implantów.

 

Prof. Stephen Chu – jeden z najwybitniejszych implantoprotetyków, mający ogromny wpływ na współczesną stomatologię odtwórczą i estetyczną. Blisko 5-godzinna prezentacja w ramach piątkowej sesji będzie poświęcona kilku istotnym dla współczesnej implantoprotetyki kwestiom: wpływowi łączenia implantu z nadbudową oraz kształtu odbudowy tymczasowej i finalnej na występowanie periimplantitis, natychmiastowym odbudowom: perioprotetycznym zarządzaniem obszarem poekstrakcyjnym z defektem wyrostka zębodołowego, rozważaniom nad łączeniem zębów z implantami i przęsłom w strefie estetycznej.

 

Dr Nicola De Angelis – autor szeregu publikacji i wykładów z zakresu periodontologii i implantologii omówi czynniki poza osseointegracją, wpływające na sukces implantologiczny w odniesieniu do zapobiegania i postępowania w przypadku niepowodzeń.

 

Dzień 2: wykłady

Prof. Giulio Rasperini – znany praktyk i szkoleniowiec z zakresu perioimplantologii, wykładowca University of Milan i University of Michigan. W ramach sobotniej 3-godzinnej prezentacji omówi przygotowania chirurgiczne i periodontologiczne tkanki miękkiej przed implantacją, które są niezbędne do osiągnięcia długotrwałego powodzenia leczenia pod względem funkcji i estetyki.

 

Prof. Dario Castellani – profesor wizytujący w Boston Tufts University, autor wielu publikacji, wykładów i szkoleń we Włoszech oraz o zasięgu międzynarodowym zajmie się analizą prac przykręcanych i cementowanych, aspektami biomechanicznymi związanymi z implantologią, w szczególności tymi, które dotyczą połączenia implantu.

 

Warsztaty

Po latach przerwy powracają warsztaty praktyczne, tym razem bez udziału pacjentów, ale w oparciu o ćwiczenia praktyczne na materiałach zwierzęcych. Prof. Giulio Rasperini poprowadzi 5-godzinne zajęcia z zakresu okołoimplantologicznych techniki pracy i praktycznych innowacji periochirurgicznych. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wypróbować autorskie techniki pracy przydatne lekarzom pracującym z pacjentami implantologicznymi. Warsztaty przeznaczone są dla protetyków, periodontologów, chirurgów i implantologów.

 

 

Dla pierwszych 75 osób, które jeszcze w sierpniu zgłoszą swój udział w sympozjum, organizator oferuje podwójną promocję. Szczegółowe informacje na stronie: www.ceia.pl.

 

Na podst.: mat. prasowe CEIA

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International