Dental Tribune Poland

Expert Talk Series: dr n. med. Mariusz Duda

Z dr. n. med. Mariuszem Dudą – Prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego rozmawiamy o edukacji w stomatologii, dostosowaniu form nauczania do realiów i wymagań współczesnego świata, o nowym programie edukacyjnym w ramach PSI, konieczności usystematyzowania edukacji w implantologii i roli stowarzyszeń w doskonaleniu zawodowym.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International