Dental Tribune Poland

Expert Talk Series: Profesor Marek Ziętek, część 2.

Profesor Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pedagog i wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów. Rozmawiamy o edukacji, bezpieczeństwie pacjenta i o rozwoju stomatologii na przestrzeni ostatnich lat.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International