Dental Tribune Poland

Expert Talk Series: Profesor Marek Ziętek, część 2.

Profesor Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pedagog i wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów. Rozmawiamy o edukacji, bezpieczeństwie pacjenta i o rozwoju stomatologii na przestrzeni ostatnich lat.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International