Dental Tribune Poland

AESIC – działania na rzecz kontroli zakażeń

By Denatal Tribune Polska
May 11, 2010

AESIC (Association for European Safety & Infection Control in Dentistry) jest pierwszą organizacją o zasięgu europejskim, która stawia sobie za cel działania na rzecz zapobiegania zakażeniom w stomatologii.

Wśród członków-założycieli organizacji są m.in.: SciCan, W&H, DürrDental. Pierwsze oficjalne spotkanie zostało zaplanowane na 18. listopada 2010 r., a jego miejscem będzie Leeds w Wielkiej Brytanii.
AESIC ma zamiar nie tylko być źródłem informacji na temat standardów dotyczących systemu kontroli zakażeń, stawia sobie także zadanie ujednolicenie norm dotyczących dekontaminacji w Europie. Zamierza działać dla i we współpracy z całym środowiskiem stomatologicznym na rzecz pacjentów i personelu.

Michael Paten z W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH przedstawia cele stowarzyszenia w następujący sposób: „Nadszedł czas, aby powstała organizacja o zasięgu europejskim, która przedstawi konstruktywną propozycję ujednolicenia norm i – co ważniejsze – procedur związanych z ich zastosowaniem w praktyce. Chociaż Unia Europejska opracowała wiele standardów w zakresie higieny, dezynfekcji i sterylizacji, to każde państwo członkowskie wierzy, że ich realizacja wygląda inaczej w różnych krajach”.

Strona internetowa AESIC (www.aesic.eu)  zachęca do współpracy wszystkie osoby zainteresowane ujednoliceniem norm i ich jednoznaczną interpretacją. Na stronie znaleźć można kalendarz wydarzeń oraz przewodnik po standardach dotyczących dezynfekcji i sterylizacji obowiązujących w Europie. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy – roczna opłata wynosi 10 euro. Bezpłatnie można zalogować się na stronie i uzyskać dostęp do aktualnych informacji związanych z systemem kontroli zakażeń i działaniami AESIC.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International