Badanie wskazuje, że osoby noszące protezy mogą być bardziej narażone na niedobory żywieniowe

Search Dental Tribune

Badanie wskazuje, że osoby noszące protezy mogą być bardziej narażone na niedobory żywieniowe

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Retrospektywne badanie podłużne przeprowadzone przez Regenstrief Institute i Indiana University School of Dentistry wskazuje, że osoby noszące protezy całkowite lub nawet częściowe mogą być narażone na niedobory żywieniowe. (Zdjęcie: Shutterstock/Krakenimages.com)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wto. 7 czerwca 2022

save

INDIANAPOLIS, USA: Chociaż leczenie protetyczne jest głównym sposobem pomocy pacjentom z całkowitym lub częściowym bezzębiem, poradnictwo żywieniowe może być również uzasadnione dla pacjentów, którzy otrzymali protezy, zgodnie z niedawnym retrospektywnym badaniem podłużnym przeprowadzonym przez Regenstrief Institute w Indianapolis i Indiana University School Stomatologii.

Badanie powiązało laboratoryjne wartości biomarkerów żywieniowych z dokumentacją dentystyczną. Badania laboratoryjne obejmowały pełną morfologię krwi, podstawowy profil metaboliczny oraz badania lipidowe i tarczycowe. Zespół badawczy porównał stan odżywienia 3519 badanych, którzy otrzymali zdejmowane częściowe lub całkowite protezy konwencjonalne lub protezy osadzone na implantach lub filarach, ze stanem odżywienia 6962 członków grupy kontrolnej, którzy nie otrzymali lub nie wymagali interwencji protetycznej. Oprócz wieku i płci autorzy wzięli pod uwagę inne czynniki dostępne w dokumentacji elektronicznej, w tym rasę, historię leczenia i status ubezpieczenia. W badaniu wykorzystano dane z okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2018 r. dotyczące pacjentów leczonych w klinikach Indiana University School of Dentistry i porównano markery żywieniowe w ciągu dwóch lat.

Zauważalne wyniki obejmowały znaczne zmniejszenie stężenia albuminy w surowicy, kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi (BUN) u pacjentów z całkowitym bezzębiem po otrzymaniu protezy oraz zwiększony szacowany współczynnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) w tej samej grupie. Ci, którzy mieli protezy, mieli również obniżoną albuminę surowicy, białko i wapń w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną. U pacjentów z częściowym bezzębiem nastąpił spadek hormonu tyreotropowego, BUN i całkowitego cholesterolu. Dane dotyczące pacjentów bezzębnych w łuku szczękowym lub żuchwowym wykazały również zmniejszenie BUN i eGFR.

Autorzy zasugerowali, że obniżony poziom albuminy w surowicy u osób noszących protezy może mieć związek ze starszymi pacjentami mającymi problemy z żuciem i połykaniem oraz u pacjentów, którzy już zmagają się z przewlekłym stanem zapalnym i niedożywieniem. Ogólnie, stężenie albumin i prealbumin w surowicy zmniejsza się tylko u pacjentów z ciężkim niedożywieniem, a autorzy badania zalecili dalsze badania w celu zbadania związku między stężeniem albumin a interwencją protetyczną.

Starszy autor, dr Thankam Thyvalikakath, naukowiec w Regenstrief Institute i dyrektor rdzenia informatyki stomatologicznej w Indiana University School of Dentistry, podzieliła się swoim punktem widzenia w komunikacie prasowym. Powiedziała: „Protezy to znacząca zmiana dla człowieka. Nie zapewniają takiej samej wydajności żucia, co może zmienić nawyki żywieniowe. Dentyści muszą być tego świadomi i udzielać porad lub skierować na poradę żywieniową. Pacjenci ci potrzebują wsparcia w okresie przejściowym i ewentualnego dalszego monitorowania”.

Autorzy badania doszli do wniosku, że testy serologiczne mogą pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia i stanu odżywienia osób noszących protezy oraz że pacjenci powinni otrzymać poradę żywieniową podczas leczenia protetycznego.

Chociaż albumina, wapń, białko i kreatynina w surowicy zmniejszyły się u osób noszących protezy, średnie wartości markerów hematologicznych pozostały w normalnych zakresach, z wyłączeniem trójglicerydów, lipoprotein o małej gęstości i cholesterolu całkowitego. Waga i wskaźnik masy ciała były powyżej normy. Autorzy badania zauważyli, że te ostatnie wartości wskazywały na pacjentów z nadwagą zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej i były zgodne z lokalną populacją w stanie Indiana.

Ryzyko niedożywienia nie jest nowością, ale wykorzystanie dokumentacji elektronicznej umożliwiło znacznie bardziej realne podejście do oceny stanu zdrowia i postępów większej liczby pacjentów.

Badanie zatytułowane “Nutritional assessment of denture wearers using matched electronic dental-health record data” zostało opublikowane online w Journal of Prothodontics w dniu 23 marca 2022 r., przed włączeniem do wydania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement