Dental Tribune Poland

Badanie zębów wiele mówi na temat zdrowia ludzi w średniowieczu

By Dental Tribune Polska
January 21, 2019

Kiedy myśli się o okresie średniowiecza, często określanego mianem „ciemnych wieków”, łatwo można założyć, że stan zdrowia wielu populacji nie mógł być dobry. Nowe badania wykazały jednak, że nawet ludzie ze średnich i niższych klas społecznych byli w tym okresie zdrowsi niż ich potomkowie w wiekach późniejszych – nawet w XIX w., podczas rewolucji przemysłowej.

W bezprecedensowym badaniu zespół ekonomistów, archeologów i antropologów zgromadził dane dotyczące zdrowia ludzkiego w Europie w okresie ostatnich 2000 lat. Ustalenia dotyczące oceny stanu zębów osób, ich wzrostu i różnych innych czynników dotyczących jakości diety i wagi ciała oraz rodzaju wykonywanej pracy zostały opublikowane w nowej książce pt.: „The Backbone of Europe: Health, Diet, Work and Violence przez dwa tysiąclecia”.

Prof. Jörg Baten, historyk ekonomii z Uniwersytetu w Tybindze, wspólnie z prof. Richard H. Steckel, Clark Spencer Larsen z Ohio State University w Columbus w USA i prof. Charlotte A. Roberts z Durham University w Wielkiej Brytanii, a także wieloma innymi podjął współpracę w celu opracowania obszernej bazy danych w szerokim przekroju populacji krajów europejskich. Aby uzyskać ogólne zrozumienie historii i rozwoju ludzkiego zdrowia, pracy i nawyków żywieniowych, Baten i zespół 75 antropologów i bioarcheologów spędzili dekadę, badając ponad 15 000 ludzkich szkieletów. Szczątki pochodziły z ponad 100 miejsc w całej Europie, z czasu między III w. p.n.e. a połową XIX w.

Wg naukowców, jednym z najbardziej interesujących odkryć było to, że od VI w. zdrowie ogólnie stale się pogarszało – od wczesnego średniowiecza do epoki industrializacji. Baten i wsp. uważają, że tłumaczyć to można wzrostem gęstości zaludnienia, rosnącą nierównością społeczną i małą epoką lodową w czasie od XVI do XIX w. Naukowcy dodali również, że aktywność państw w Europie od XV w. miała wpływ na przeciwdziałanie tendencji złego stanu zdrowia w społeczeństwie, a rządy przyczyniły się również do zwiększenia bezpieczeństwa, co doprowadziło do mniejszej przemocy w społeczeństwach europejskich.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International