Dental Tribune Poland

Charakterystyka rodziny wpływa na występowanie chorób przyzębia u dzieci

By Dental Tribune Poland
July 15, 2019

Opublikowano wiele badań dotyczących związku między próchnicą a różnymi czynnikami kontekstowymi rodziny, jednak podobne badania dotyczące chorób przyzębia były do tej pory bardzo rzadkie. Celem ostatniego przeglądu systematycznego była ocena wpływu cech rodziny na choroby przyzębia u dzieci.

Do przeglądu odpowiedniej literatury włączono 32 badania z kilku krajów. Czynniki uznane za zróżnicowane obejmowały: dochód rodziny, status społeczno-ekonomiczny i edukacyjny rodziców, ich zawód i wiedzę, zachowania i nawyki oraz stan kliniczny. Przegląd wykazał, że status społeczno-ekonomiczny rodziców jest znacząco związany z występowaniem chorób przyzębia u dzieci. Ponadto, dzieci rodziców z chorobami przyzębia i te, które są narażone na bierne palenie są też bardziej narażone na choroby przyzębia.

„Podobnie, jak w przypadku próchnicy zębów, 3 powszechnie stosowane wskaźniki statusu społeczno-ekonomicznego rodziców, tzn.: dochód, wykształcenie i zawód są znacząco związane z występowaniem chorób przyzębia u dzieci z lepszym stanem przyzębia obserwowanym u dzieci rodziców o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym niż dzieci, których rodzice mają niższy status społeczno-ekonomiczny” – powiedział główny autor badania, dr Santosh Kumar Tadakamadla, starszy pracownik naukowy w Szkole Stomatologii i Zdrowia Jamy Ustnej na Griffith University w Brisbane. „Nie przeprowadzono jednak zbyt wielu badań w celu określenia wpływu zmiennych psychospołecznych rodziców na choroby przyzębia u dzieci” – dodał. „Ważne jest, aby zrozumieć, jakie cechy rodzicielskie wpływają na występowanie choroby przyzębia u dzieci, aby zaplanować promocję zdrowia lub programy profilaktyczne w celu zapobiegania tym chorobom” – podsumował Tadakamadla.

Badanie zatytułowane „Effect of family characteristics on periodontal diseases in children and adolescents – a systematic review” („Wpływ cech rodziny na choroby przyzębia u dzieci i młodzieży – przegląd systematyczny” opublikowano w internetowym wydaniu International Journal of Dental Hygiene 2 kwietnia 2019 r.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International