Dental Tribune Poland

Dowody sugerują triadę objawów najczęstszych u pacjentów z COVID-19

By Dental Tribune International
August 24, 2021

BRASILIA, Brazylia: Od początku pandemii jama ustna była wskazywana jako potencjalnie istotna oś infekcji z dalszą reakcją zapalną w otaczających tkankach. Spowodowało to wzmożone międzynarodowe zainteresowanie badaniem tej kwestii. Obecne badanie potwierdza wcześniejsze ustalenia, a mianowicie, że kserostomia, dysfunkcja smaku i zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej występują obecnie najczęściej u pacjentów z COVID-19.

Na początku roku Dental Tribune International poinformowało, że u pacjentów z COVID-19 rozwija się szereg objawów jamy ustnej, w tym kserostomia, zaburzenia smaku, kandydoza i język geograficzny. Dlatego naukowcy wezwali stomatologów do zachowania czujności na objawy występujące w jamie ustnej. Eksperci z kilku uniwersytetów w Brazylii od jakiegoś czasu badają ten problem, a niedawno opublikowali sześciomiesięczną aktualizację, w której wyjaśniono, w jaki sposób z czasem dominowały oznaki i objawy jamy ustnej u pacjentów z COVID-19.

Amorim dos Santos i zespół ponownie zsyntetyzowali dane jakościowe, grupując i porównując informacje przedstawione w 40 badaniach z pierwszego artykułu oraz w 143 nowo włączonych badaniach. Stan błony śluzowej jamy ustnej podsumowano w schematycznych przedstawieniach, a wszystkie metaanalizy zaburzeń smaku zostały powtórzone, aby uwzględnić nowe dane. Podsumowując, przegląd 183 badań w sumie wykazał, że kserostomia (występowanie 43%), zaburzenia smaku (38% częstość występowania) i zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej (20% częstość występowania) są częstymi objawami u pacjentów z COVID-19, niezależnie od ich bezpośredniego lub pośredni charakter zakaźny.

Autorzy zauważyli, że chociaż kliniczne aspekty zmian w jamie ustnej przedstawione w opisach przypadków i seriach przypadków sugerują koinfekcje i upośledzenie odporności, wynik ten wykazał umiarkowaną pewność dowodów. Ponadto wskazali, że wyniki te są przedmiotem dyskusji i konieczne będą dalsze badania, aby potwierdzić ich związek z bezpośrednim zakażeniem SARS-CoV-2 w jamie ustnej.

Badanie zatytułowane „Oral manifestations in patients with COVID-19: A 6-month update” zostało opublikowane w Internecie 29 lipca 2021 r. w Journal of Dental Research, przed włączeniem do wydania. Jest to kontynuacja badania zatytułowanego „Oral manifestations in patients with COVID-19: A living systematic review,”, które zostało opublikowane w numerze Journal of Dental Research z lutego 2021 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International