DT News - Poland - Czy utrata smaku jest przeszacowana wśród pacjentów z COVID-19?

Search Dental Tribune

Czy utrata smaku jest przeszacowana wśród pacjentów z COVID-19?

Naukowcy z Włoch odkryli, że zgłaszana częstość występowania hipogeuzii u długoterminowych pacjentów z COVID-19 może być myląca. (Zdjęcie: polkadot_photo/Shutterstock)

pią. 11 lutego 2022

ratować

TRIESTE, Włochy: Większość pacjentów z COVID-19 zgłasza samodzielnie zaburzenia węchowe i smakowe, co czyni je jednymi z najczęstszych objawów choroby i najczęściej dotykającymi jamę ustną. Naukowcy we Włoszech odkryli jednak, że częstość występowania hipogezji trzy miesiące po wystąpieniu objawów może być znacznie niższa, niż wynika to z samoopisów.

W badaniu przekrojowym naukowcy z University of Trieste ocenili 105 osób, które przeżyły COVID-19, z których wszyscy sami zgłaszali zaburzenia zmysłu smaku i prawie wszystkie (94,3%) zaburzenia węchu spowodowane zakażeniem COVID-19. Zdecydowana większość (98,1%) pacjentów wyzdrowiała z łagodnych objawów choroby i nie miała objawów zapalenia płuc. Badacze przeprowadzili psychofizyczne i psychologiczne oceny uczestników i stwierdzili, że hipogeuzję można potwierdzić u mniej niż połowy (41,9%) z nich. Liczba ta spadła do 28,6% po dostosowaniu wyników do wieku uczestników.

Zdaniem naukowców zgłaszana hipogeuzja może być konsekwencją dysfunkcji węchowej. Stwierdzili: „[Rzeczywiście] nasze badanie wykazało, że nawet zapytani konkretnie o podstawowe smaki, ponad połowa pacjentów zgłaszających zmianę percepcji smaku wykazywała normalną funkcję smakową, podczas gdy większość z nich miała zaburzenia węchowe”.

Naukowcy napisali: „[To] badanie psychofizyczne ujawnia przeszacowanie zgłaszanych przez siebie zaburzeń smaku i wspiera stosowanie zwalidowanych testów psychofizycznych w celu oszacowania obciążenia dysfunkcją chemosensoryczną u osób z przewlekłym COVID-19”.

Naukowcy stwierdzili, że chociaż liczba potwierdzonych przypadków hipogezji może być niższa niż wskazuje to samoocena, stan ten był dotychczas w dużej mierze pomijany. „Podczas gdy trening węchowy może pomóc pierwszej grupie, dodatkowe strategie mogą być potrzebne dla osób z zaburzeniami smaku” – napisali.

Badanie zatytułowane “Comprehensive chemosensory psychophysical evaluation of self-reported gustatory dysfunction in patients with long-term COVID-19: A cross-sectional study” zostało opublikowane online 6 stycznia 2022 r. w JAMA Otolaryngology — Head and Neck Surgery, przed uwzględnieniem w wydaniu.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement