Dental Tribune Poland

Leczenie przyzębia może zmniejszyć objawy u pacjentów z marskością wątroby

By Dental Tribune Polska
February 15, 2019

Stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na ogólny stan zdrowia. Nowe badanie wykazało, że prawidłowa higiena jamy ustnej może również przynieść korzyści zdrowotne dla stanu wątroby. Naukowcy z Virginia Commonwealth University i Hunter Holmes McGuire VA Medical Center odkryli, że rutynowa pielęgnacja jamy ustnej w leczeniu zapalenia ozębnej zmienia bakterie jelitowe, zmniejsza stan zapalny i poprawia funkcje organizmu u pacjentów z marskością wątroby.

Marskość wątroby, która jest rosnącą epidemią w USA to stan, w którym uszkodzenie wątroby powoduje rozwój tkanki bliznowatej w tym narządzie. Powikłania marskości mogą obejmować infekcje w całym ciele, encefalopatię wątrobową, a także powodować nagromadzenie toksyn w mózgu spowodowane zaawansowaną chorobą wątroby. Objawy encefalopatii wątrobowej obejmują dezorientację, zmiany nastroju i zaburzenia czynności poznawczych.

Wcześniejsze badania wykazały, że osoby z marskością wątroby mają zmienioną mikroflorę jelitową i skład śliny, co może prowadzić do zapalenia ozębnej i zwiększonego ryzyka powikłań związanych z marskością wątroby. Ponadto badania wykazały, że osoby z tym schorzeniem mają podwyższony stan zapalny w całym organizmie, co jest związane z encefalopatią wątrobową.

Naukowcy przebadali 2 grupy ochotników z marskością i łagodną oraz umiarkowaną paradontozą. Jedna grupa otrzymywała opiekę periodontologiczną, druga nie była leczona. Każdy ochotnik przeszedł standardowe testy przed i po leczeniu.

Po leczeniu przyzębia uczestnicy, zwłaszcza ci z encefalopatią wątrobową mieli zwiększone poziomy pożytecznych bakterii jelitowych, które mogą zmniejszać zapalenie, jak również niższe poziomy bakterii wytwarzających endotoksyny w ślinie. Nieleczona grupa wykazała wzrost poziomu endotoksyn we krwi w tym samym okresie. Zespół badawczy zasugerował, że poprawę w grupie leczonej można przypisać zmniejszeniu stanu zapalnego w jamie ustnej prowadzącemu do niższego ogólnoustrojowego stanu zapalnego lub zmniejszeniu liczby bakterii połkniętych, a tym samym wpływania na mikroflorę jelitową.

Stan zdrowia poprawił się również w grupie leczonej, co sugeruje, że obniżone poziomy zapalne w organizmie mogą minimalizować niektóre objawy encefalopatii wątrobowej u osób, które już otrzymują standardową terapię pielęgnacyjną dla danego stanu.

„Epidemia marskości wątroby ulega nasileniu w wyniku zapalenia i zmian mikrobiologicznych, które mogą się utrzymywać pomimo obecnych terapii. Biorąc to pod uwagę, musieliśmy zbadać źródła inne niż jelita i stwierdziliśmy, że jama ustna jest ważnym, ale zaniedbanym obszarem” – powiedział naczelny autor dr Jasmohan Singh Bajaj, prof. nadzw. uniwersytetu i centrum medycznego. „Mamy nadzieję, że wyniki tego badania pomogą w zachęceniu do większej liczby kontroli i terapii dentystycznych u pacjentów cierpiących na marskość wątroby. Nasi koledzy, lekarze dentyści są integralną częścią tego badania, nadal staramy się traktować pacjenta jako całość, aby osiągnąć maksymalne korzyści” – dodał.

Badanie pt.: „Terapia przyzębia korzystnie modyfikuje oś żołądkowo-wątrobową w marskości” zostało opublikowane on-line 17 sierpnia 2018 r. na łamach American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International