Jak dostawcy usług dentystycznych mogą podjąć działania, aby wykorzystać dane cyfrowe

Search Dental Tribune

Jak dostawcy usług dentystycznych mogą podjąć działania, aby wykorzystać dane cyfrowe

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Stomatologia cyfrowa nie zniknie i według ekspertów ma poprawić jakość, dostępność, przystępność, bezpieczeństwo i równość opieki zdrowotnej. (Zdjęcie: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pon. 23 sierpnia 2021

save

BERLIN, Niemcy: W naszym nowoczesnym społeczeństwie dane stały się kluczowym zasobem, który pozwala na przechowywanie i analizę ważnych informacji, które następnie wpływają na sposób podejmowania decyzji lub dostępne oferty. Podejście to ma również zastosowanie do opieki zdrowotnej i dentystycznej, gdzie dostawcy mają na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki poprzez przetwarzanie informacji generowanych o ich pacjentach — trend, który obecnie nazywa się stomatologią danych.

W niedawnym badaniu prof. Falk Schwendicke i dr Joachim Krois z Wydziału Diagnostyki Jamy Ustnej, Cyfrowego Zdrowia i Badań nad Usługami Zdrowotnymi Charité — Universitätsmedizin Berlin zbadali, jak era dużych zbiorów danych zmienia opiekę kliniczną i badania.

Według autorów, wiele branż zaczęło wcześnie przyjmować paradygmat oparty na danych i zdało sobie sprawę, że cyfryzacja, sztuczna inteligencja i technologie oparte na danych ukształtują naszą przyszłość w sposób, którego być może jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć. Jednak w opiece zdrowotnej, a zwłaszcza w stomatologii, zrozumienie, że dane mogą pomóc w zapewnieniu lepszej, bezpieczniejszej, bardziej niezawodnej, przystępnej cenowo i dostępnej opieki, dopiero niedawno zaczęło zyskiwać uznanie.

Schwendicke i Krois podsumowali trzy działania, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał stomatologii danych dla społeczności stomatologicznej. Pierwszym elementem działania jest dostępność, udoskonalenie i wykorzystanie danych. Autorzy stwierdzili, że silosy danych dentystycznych muszą zostać rozbite i udostępnione do integracji i wykorzystania w badaniach i opiece klinicznej. Rutynowe dane pochodzące od pacjentów umożliwią uchwycenie społeczno-ekonomicznych, behawioralnych lub środowiskowych uwarunkowań zdrowia jamy ustnej. Badacze powinni także dążyć do uzyskania podobnie obszernych, prospektywnie i celowo gromadzonych danych. W ten sposób możliwa będzie walidacja i udoskonalenie modeli predykcyjnych lub symulacji. Naukowcy dentystyczni powinni przyczyniać się do rozwoju aplikacji opartych na danych, ponieważ mają niezbędną świadomość deficytów i potrzeb.

Drugim elementem działania jest demonstracja wartości i użyteczności. Schwendicke i Krois twierdzą, że opieka zdrowotna oparta na danych powoli przenika do stomatologii, chociaż przeszkody technologiczne, takie jak wysokie koszty, ograniczyły jej zastosowanie. Niezbędne będzie zwiększenie naukowego uzasadnienia aplikacji opartych na danych stomatologicznych i zademonstrowanie ich wpływu na poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Trzecim działaniem jest edukacja kadry stomatologicznej. Autorzy stwierdzają: „Edukacja personelu dentystycznego i nadanie priorytetu umiejętności korzystania z danych w przyszłych programach nauczania dentystycznego, a także wspieranie bliższej współpracy między specjalistami stomatologicznymi i naukowymi w celu zniwelowania luk między zawodami pozwoli rozwiązać szereg opisanych barier wdrożeniowych”. Niezbędne będzie wzmocnienie infrastruktury i procesów międzybranżowej wymiany i wykorzystania danych.

Podsumowując, autorzy doszli do wniosku, że istnieje wiele punktów, którymi należy się zająć, aby z powodzeniem wykorzystać stomatologię danych. Ale jeśli zostanie to wykonane prawidłowo i terminowo, praktyka ta może skutkować bardziej precyzyjną, spersonalizowaną, predykcyjną i zapobiegawczą opieką.

Badanie zatytułowane „Data dentistry: How data are changing clinical care and research” zostało opublikowane w Internecie 8 lipca 2021 r. w Journal of Dental Research, przed włączeniem do wydania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement