DT News - Poland - Język polski a prawa pacjenta

Search Dental Tribune

Język polski a prawa pacjenta

Dobra znajomość języka polskiego przez osobę, która wykonuje w Polsce zawód lekarza, wydaje się niezbędna i oczywista (fot.: Drazen Zigic, Freepik).

pon. 18 marca 2024

ratować

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) Bartłomieja Chmielowca z prośbą o zbadanie przestrzegania praw pacjenta w sytuacji, gdy świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w uproszczonych trybach, które nie uwzględniają weryfikacji kompetencji językowych.

W piśmie wskazano na konieczność analizy wpływu braku znajomości języka polskiego przez lekarzy na respektowanie praw pacjenta, m.in. do informacji o stanie zdrowia, zgody na leczenie oraz dokumentacji medycznej – poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

Prezes NRL Łukasz Jankowski zaapelował o zajęcie przez Rzecznika stanowiska co do wymogu znajomości języka polskiego jako elementu służącego zapewnieniu pacjentom przestrzegania ich praw. „Dobra znajomość języka polskiego przez osobę, która wykonuje w Polsce zawód lekarza wydaje się niezbędna i oczywista, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wymóg odpowiedniej znajomości języka polskiego ustawodawca wprowadził nawet wobec osób ubiegających się o możliwość wykonywania w Polsce innych zawodów medycznych, o których mowa w Ustawie z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, tj. np. higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, optometrysty, podiatry, protetyka słuchu” – mówi prezes Łukasz Jankowski cytowany w komunikacie.

Zdaniem szefa samorządu lekarskiego, osoby wykonujące zawody medyczne mają obowiązek posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego. „Trudno zatem zrozumieć, dlaczego zawód o znacznie wyższym poziomie odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, jakim jest zawód lekarza miałby być z tego wymogu zwolniony” – ocenia prezes NRL.

Od dłuższego czasu samorząd lekarski zwraca uwagę, że zgody udzielone przez Ministra Zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu (w trybie art. 7 ust. 9 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) lub na wykonywanie zawodu z określonym zakresem czynności zawodowych, okresem i miejscem zatrudnienia w podmiocie leczniczym (w trybie art. 7 ust. 2a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) bez rzetelnej weryfikacji kompetencji językowych kandydatów do zawodu lekarza może prowadzić do naruszania praw pacjenta.

źródło: Gazeta Lekarska

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement