Dental Tribune Poland

Kobiety z brakami zębowymi częściej cierpią na nadciśnienie

By Dental Tribune Polska
February 19, 2019

Pomimo wielu przekrojowych badań epidemiologicznych sugerujących związek między chorobą przyzębia i brakami zębowymi oraz nadciśnieniem, dokładna zależność między nimi pozostaje niejasna. W nowym badaniu naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo odkryli, że kobiety po menopauzie, które doświadczyły utraty zębów są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi.

W badaniu obserwacyjnym na temat zdrowia kobiet naukowcy przeanalizowali dane 36 692 kobiet w okresie pomenopauzalnym w USA, które obserwowano w ciągu roku – od początkowej oceny przyzębia w 1998 r. do 2015 r. w przypadku nowo rozpoznanego nadciśnienia.

Naukowcy stwierdzili związek między utratą zębów a ryzykiem nadciśnienia u kobiet po menopauzie, które miały ok. 20% większe prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Związek ten był również silniejszy u młodszych kobiet i osób z większym indeksem masy ciała. Nie znaleziono jednak związku pomiędzy chorobą przyzębia i nadciśnieniem.

Naukowcy zasugerowali, że możliwym wyjaśnieniem wyników jest fakt, że gdy ludzie tracą zęby, mogą zmienić swoją dietę, aby wprowadzić bardziej miękką i bardziej przetworzoną żywność. Te zmiany w ich dietetycznych wzorcach mogłyby wówczas być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju nadciśnienia, dlatego badacze uważają, że poprawa higieny jamy ustnej wśród osób zagrożonych utratą zębów, a także środki zapobiegawcze, takie jak ścisłe monitorowanie ciśnienia krwi, modyfikacje diety, aktywność fizyczna i utrata masy ciała mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z ciśnieniem.

Badanie pt.: „Korelacja chorób przyzębia i ryzyko nadciśnienia u kobiet po menopauzie” opublikowano 4 grudnia 2018 r. w American Journal of Hypertension.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International