Dental Tribune Poland

Lekarze coraz chętniej korzystają z leasingu

By Dental Tribune Polska
August 02, 2013

Prywatna opieka medyczna cieszy się coraz większą popularnością – prawie połowa Polaków leczy się w niepublicznych placówkach. Wartość tego sektora zwiększa się systematycznie o ok. 10% rocznie.

Siłą napędową jest m.in. duży popyt na usługi abonamentowe wśród pracodawców, zwiększone zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrost świadomości zdrowotnej.

Sektor publicznej opieki zdrowotnej od kilku lat znajduje się w ciągłym kryzysie. Zadłużone placówki i limity ustalane przez Narodowy Fundusz Zdrowia odbijają się negatywnie na jakości świadczonych usług. Zamiast szybkiej diagnozy i komfortowego leczenia, pacjent często spotyka się z niedostępnością lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. Nic więc dziwnego, że Polacy świadomi roli, jaką odgrywa profilaktyka, coraz chętniej swoje zdrowie powierzają prywatnym szpitalom i przychodniom. W korzystaniu z odpłatnych świadczeń decydującą rolę odgrywają takie czynniki, jak krótszy czas oczekiwania na wizytę oraz dostępność specjalistów i nowoczesnej aparatury medycznej.

Popyt na prywatne usługi medyczne systematycznie wzrasta. Już teraz w Polsce zarejestrowanych jest blisko 120 000 niepublicznych podmiotów medycznych (szpitale, przychodnie, indywidualne praktyki). Największe zapotrzebowanie na świadczenia notowane jest w kardiologii, ortopedii i okulistyce. Wartość rynku zdrowotnego w tym roku może wynieść ok. 100 mld zł, w tym środki publiczne to ok. 63 mld zł. Dla porównania – w 2010 r. było to blisko 80 mld zł, a liczba posiadaczy prywatnych abonamentów medycznych przekroczyła ponad 1,5 mln osób. W 2020 r. liczba ta ma wzrosnąć ponad 6-krotnie – do 10 mln osób.

Prywatna opieka zdrowotna jest naturalną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Razem z koniunkturą wzrastają także wymagania pacjenta. Tylko wszechstronność usług, polegającą na szerokim dostępie do lekarzy specjalistów i nowoczesnym sprzęcie medycznym mogą sprawić, że gabinet czy placówka będą wyróżniać się na tle konkurencji, a inwestycja zwróci się w możliwie jak najkrótszym czasie.
Rynek usług medycznych stwarza więc duże możliwości rozwoju oraz realnego zwrotu zainwestowanego kapitału. Potencjał branży medycznej sprawia, że zainteresowani sektorem są zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy.

Z przeprowadzonego w 2012 r. przez CBOS badania wynika, że niepubliczna opieka zdrowotna kojarzy się przede wszystkim z dużym komfortem (77%), szybkimi terminami (75%), nowoczesną aparaturą medyczną (74%), uprzejmością personelu (73%), zaangażowaniem lekarzy i dogodnymi godzinami przyjęć (72%). To kluczowe wartości, które zadecydują o sukcesie przedsiębiorcy na tym rynku.

Inwestycje w środki trwałe w sektorze usług medycznych to ok. 5-6 mln zł rocznie. W części zapotrzebowanie zarówno publicznych, jak i prywatnych placówek na finansowanie zakupów pokrywają firmy leasingowe. W ubiegłym roku ich wkład wyniósł ok. 600 mln zł, co stanowi niemal 10% wszystkich inwestycji w branży. Przy wyborze sprzętu medycznego należy kierować się przede wszystkim jakością i możliwościami, jakie sprzęt będzie stwarzał. Cena nie powinna być pierwszorzędnym czynnikiem decydującym o zakupie.

Z usług firm leasingowych korzystają nie tylko duże centra medyczne. Podobne rozwiązania stosują także szpitale publiczne, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie, stomatologiczne i weterynaryjne. Wartość transakcji może wynosić od kilkunastu tysięcy zł do kilku czy nawet kilkunastu mln zł. Takie rozwiązania są stosowane nie tylko w przypadku zakupu urządzeń medycznych, ale i mebli czy sprzętu IT. Procedury związane z leasingiem są dużo prostsze i znacznie szybsze niż te związane z kredytem, a koszty finansowania niejednokrotnie niższe. W uproszczonej procedurze stosowanej w przypadku leasingu oferowanego branży medycznej nie ma konieczności przedstawiania zabezpieczeń poza przedmiotem leasingu.

Na podst.: BRE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International