Dental Tribune Poland

Naczelna Rada Lekarska pomoże lekarzom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi

By Sara Bojarczuk
May 28, 2010

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przeprowadziło głosowanie w sprawie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz dla dentystów-powodzian.

W związku z sytuacją powodziową w kraju, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się z prośbą o przesyłanie do Naczelnej Izby Lekarskiej wszelkich informacji o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. „Prosimy o wszelkie informację dotyczące lekarzy, którzy w wyniku powodzi utracili możliwość prowadzenia praktyki lekarskiej, a ich gabinety zostały zniszczone. W tych przypadkach powinniśmy reagować natychmiast, udzielając niezbędnej pomocy. Nie wolno nam pozostać obojętnym wobec lekarzy, którzy nie mają gdzie wrócić” – powiedział Hamankiewicz. „W sytuacji, kiedy kraj dotyka taka tragedia, nie wolno nam zapominać o konieczności niesienia pomocy i wsparcia innym, szczególnie tym lekarzom, którzy utracili wszystko: swój dom, dobytek, pracę” – podkreśla szef samorządu lekarskiego.

Niektóre okręgowe izby lekarskie pomagają lekarzom, organizując zbiórki sprzętu i pomoc finansową. „Będziemy na bieżąco koordynować napływ informacji z izb okręgowych i wystąpimy do odpowiednich instytucji o możliwość udzielenia poszkodowanym pomocy finansowej. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby lekarze potrzebujący pomocy, otrzymali ją jak najszybciej” – zapowiada Hamankiewicz.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International