Najnowocześniejszy ośrodek szkoleń implantologicznych w Europie otworzył swoje podwoje

Search Dental Tribune

Najnowocześniejszy ośrodek szkoleń implantologicznych w Europie otworzył swoje podwoje

Images © Zimmer, Inc. Used by permission only
Kol-Dental

Kol-Dental

śro. 1 października 2014

ratować

Zimmer Institute to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów do prowadzenia szkoleń implantologicznych na świecie. Jest to jeden z czterech tego typu ośrodków na świecie umożliwiający praktyczne ćwiczenia na manekinach idealnie odwzorowujących pracę z pacjentem. Oferta szkoleniowa skierowana jest do początkujących implantologów jak i tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Kursanci mają możliwość wszczepienia nawet 30 implantów podczas trzydniowego kursu, w którym główny nacisk kładzie się na praktykę. Najistotniejsze jest to, że ćwiczenia wykonywane są na manekinach imitujących prawdziwych pacjentów.

W części chirurgicznej kursanci uczą się planowania rozmieszczenia i liczby wszczepów, sposobu nacinania tkanki miękkiej wraz z odsłonięciem wyrostka zębodołowego, opracowania łoża pod implanty, implantacji i zaszywania płata śluzówkowo-okostnego. Kursanci poznają również techniki nacięć i szycia oraz tamowania krwawienia wewnątrzkostnego.

Część protetyczna kursu obejmuje wykonanie korony tymczasowej przy użyciu łącznika i protezy tymczasowej oraz projektowanie odbudowy łuku na belce.

Warto podkreślić niezwykłą wartość kursów ze względu na wierne odwzorowanie realnych sytuacji klinicznych. Różnorodność ćwiczonych przypadków podczas pracy z tym swoistym symulatorem pacjenta odwzorowuje różnorodne komplikacje zabiegowe, dzięki czemu przygotowuje kursantów do samodzielnych zabiegów chirurgicznych. Jednocześnie praktyczne sposoby rozwiązywania problemów przewyższają znacznie swoją złożonością i możliwościami tradycyjne kursy oparte w dużej mierze na samym zabiegu bez uwzględnienia czynników zewnętrznych.

Podczas pracy z manekinami możliwe są ćwiczenia praktyczne obejmujące: zaszywanie ran i płata śluzówkowo–okostnego, trenowanie technik tamowania krwawienia wewnątrzkostnego, usuwanie korzeni przy użyciu periotomów i elewatorów, pobieranie przeszczepów bloków kostnych z żuchwy, zabiegi sinus lift oraz zabiegi sinus lift z jednoczesnym wszczepieniem implantu.

Możliwości zabiegowe obejmują 6 przypadków klinicznych z narastającym stopniem trudności i złożoności problemów implantologicznych, a każdy „pacjent” ma własną historię medyczną. Manekiny posiadają tkanki miękkie, kość zbitą i gąbczastą, zatoki, nerw zębodołowy dolny (fantom sygnalizuje naruszenie nerwu).

Kurs odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2014 i będzie prowadzony w języku polskim. Liczba miejsc ograniczona.
 

Więcej informacji:
Kol-Dental

Dział Implantów
tel.: 22 514 62 36

Barbara Zybura
tel.: 48 515 290 451
barbara.zybura@koldental.com.pl

Andrzej Gaładyk
tel.: 48 509 227 122
andrzej.galadyk@koldental.com.p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement