Dental Tribune Poland

Nowy pakiet szkoleń praktycznych w DSI: szablony, tkanki, implantacja natychmiastowa

Nowy pakiet szkoleń praktycznych w DSI: szablony, tkanki, implantacja natychmiastowa
By Dental Tribune Poland
November 04, 2020

Wiosna w Dental Skills Institute będzie pełna nowości! Zarządzanie tkankami miękkimi – najważniejsze procedury, implantologia nawigowana z zabiegami na żywo oraz implantacja natychmiastowa od A do Z w strefie estetycznej i funkcjonalnej – 3 szkolenia zaawansowane lek. dent. Bartosza Mulawy, które pokażą, jak wykonywać zabiegi precyzyjniej, szybciej i bezpieczniej. Dla lekarzy wybierających wszystkie 3 szkolenia organizatorzy przygotowali specjalną ofertę cenową, pozwalającą zaoszczędzić 1050 zł!

Szkolenia zaawansowane prowadzone przez lek. dent. Bartosza Mulawę przeznaczone są dla lekarzy dentystów, którym zależy na wykonywaniu zabiegów implantacji precyzyjniej, szybciej i bezpieczniej, a w szczególności dla tych, którzy chcą skupić się na klinicznym aspekcie swojej pracy, stosując sprawdzone, nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę implantologa na wielu etapach.

Zarządzanie tkankami miękkimi – najważniejsze procedury,
12-13 lutego 2021

2-dniowe, intensywne, praktyczne szkolenie prezentujące kanon kluczowych procedur z zakresu zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i zębów własnych. To szkolenie to esencja najważniejszych technik i absolutna baza do dalszego rozwoju w zakresie zarządzania tkankami miękkimi.

Uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z następującymi zagadnieniami:

 1. Chirurgia i mikrochirurgia. Znaczenie podejścia mikrochirurgicznego w zarządzaniu tkankami.
 2. Przygotowanie pacjenta do zabiegów na tkankach miękkich.
 3. Rola higienisty/ki w zarządzaniu tkankami miękkimi i współpraca z higienistą/ką.
 4. Instrumentarium potrzebne do zabiegów. Szczegółowe omówienie instrumentarium z prezentacją.
 5. Rodzaje szycia, nici, igieł i mikroskalpeli. Sposoby szycia, odpowiedniego doboru nici w zależności od sytuacji i zabezpieczenia rany dawczej. Ćwiczenia praktyczne z mikrochirurgii, szycie nićmi 6.0 i 7.0.
 6. Rodzaje przeszczepów w zależności od miejsca biorczego.
 7. Rodzaje tkanki łącznej w zależności od miejsca na podniebieniu. 
 8. Pobieranie tkanki łącznej z guza szczęki. Ćwiczenia praktyczne.
 9. Szczegółowe omówienie zabiegu FGG z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 10. 10.Szczegółowe omówienie zabiegów SCTG metodą deepitelializacji z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne z SCTG metodą deepitelializacji.
 11. 11.SCTG – metodą jednego cięcia. Szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 12. 12.AAF – dowierzchołkowe przesunięcie płata, szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów. Ćwiczenia praktyczne.
 13. 13.Śruba gojąca – kiedy i czy natychmiast podczas implantacji. Liczne aspekty zastosowania jednoczasowego odsłonięcia implantu w czasie implantacji.
 14. 14.Farmakoterapia przy zabiegach na tkankach miękkich.
 15. 15.Postępowanie i opieka nad pacjentem po zabiegach na tkankach miękkich.
 16. 16.Możliwe powikłania – jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić.

Dyskusja.

 1. 17.Omówienie przypadków na podstawie dokumentacji pacjentów przywiezionej przez uczestników.

NOWOŚĆ! Implantologia nawigowana z zabiegami na żywo,
9-10 kwietnia 2021

Implantologia nawigowana zostanie zaprezentowana na przykładzie i przy wykorzystaniu MGuide oraz oprogramowania MSoft. To szkolenie zapozna uczestników z zasadami planowania leczenia implantologicznego w oparciu o CBCT i skany modeli wraz ze skanami modeli z wax-up’em.

Uczestnicy zapoznani zostaną m.in.:

 1. Zasadami planowania implantologicznego w zależności od sytuacji klinicznej.
 2. Korzyściami płynącymi z zastosowania szablonów w leczeniu implantologicznym, m.in.:
  - szablony w zabiegach sinus lift (jak szybko i bezpiecznie podnieść dno zatoki szczękowej)
  - korzyści dla pacjentów
  - korzyści dla lekarza
 3. Charakterystyką szablonów na podstawie szablonów MGuide.
 4. Porównaniem różnych systemów nawigacji, ich zaletami i wadami.
 5. Praktycznymi wskazówki projektowania szablonów, m.in.:
  - na co zwrócić uwagę u pacjentów z częściowymi brakami zębów, a na co u pacjentów bezzębnych
  - zasady kontroli szablonów w jamie ustnej pacjenta
 6. Wskazaniami i przeciwwskazaniami do implantologii nawigowanej.
 7. Omówieniem zasad work-flow na przykładzie nawigacji MGuide.
 8. Projektowaniem prawidłowego położenia implantu.
 9. Ćwiczenia praktyczne wszczepiania implantów przez szablony na modelach pacjentów, którzy będą mieli przeprowadzane zabiegi dnia następnego.

Drugiego dnia szkolenia przeprowadzone zostaną 3 różne zabiegi z wykorzystaniem szablonów, zaprojektowanych wcześniej przy wykorzystaniu systemu MGuide i MSoft. Każdy uczestnik ma możliwość asystowanie w gabinecie przy jednym z zabiegów, pozostałe ogląda poprzez interaktywną transmisję live do sali wykładowej. Istnieje możliwość przyjazdu na szkolenie z własnym pacjentem i samodzielne wszczepianie implantu podczas szkolenia.

NOWOŚĆ! Implantacje natychmiastowe od A do Z – strefa estetyczna i funkcjonalna, 21-22 maja 2021

Po dwóch dniach szkolenia każdy uczestnik będzie dokładnie znał zasady i kryteria obowiązujące przy natychmiastowej implantacji i będzie wiedział, na co zwrócić uwagę, by odbudowa na implancie wyglądała jak naturalny ząb.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiony dokładny algorytm postępowania przy implantacji natychmiastowej w strefie funkcjonalnej oraz odmienny protokół dla implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej. Formuła warsztatu pozwala na utrwalenie nabytej wiedzy w sposób praktyczny celem efektywnego wprowadzenia procedur do portfolio gabinetu.

Uczestnicy zapoznani zostaną m.in.:

 1. Wskazaniami i przeciwskazaniami do implantacji natychmiastowej,

czynnikami ryzyka związanymi z implantacją natychmiastową.

 1. Przygotowaniem pacjenta do zabiegu implantacji natychmiastowej i

sposobami zabezpieczenia zębodołu.

 1. Rodzajami śrub gojących.
 2. Zindywidualizowanymi śrubami gojącymi.
 3. Znaczeniem korony tymczasowej. 
 4. Zasadami implantacji natychmiastowej z podziałem na odcinek estetyczny i funkcjonalny.
 5. Natychmiastowym obciążeniem implantów. 
 6. Perfekcyjnymi wyciskami.
 7. Możliwością i rodzajami powikłań.

Podczas 2 dni szkolenia nie zabraknie ćwiczeń praktycznych z zakresu implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej i funkcjonalnej, jak również tych polegających na wykonaniu perfekcyjnego wycisku ukształtowanego profilu wyłaniania. 

Informacje i rejestracja: na www.dsi-edu.com. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International