DT News - Poland - Niedostateczna higiena jamy ustnej może mieć wpływ na trening i wyniki sportowe

Search Dental Tribune

Niedostateczna higiena jamy ustnej może mieć wpływ na trening i wyniki sportowe

Światowa Federacja Stomatologiczna (FDI) zaleciła, aby sportowcy traktowali zdrowie jamy ustnej jako priorytet (Fot.: alice-photo/Shutterstock).

czw. 11 lipca 2019

ratować

Wraz z nadejściem letniego sezonu sportowego, World Dental Federation (FDI) nawiązała współpracę z Sunstar w celu wydania serii sportowych zaleceń stomatologicznych dla sportowców, lekarzy medycyny sportowej i organizacji sportowych. Ponieważ zły stan zdrowia jamy ustnej może wpływać zarówno na wyniki sportowe, jak i ogólny stan zdrowia, organizacja zdecydowanie zaleca, aby zarówno sportowcy profesjonalni, jak i amatorzy przywiązywali większą uwagę do stanu zdrowia jamy ustnej.

Stres związany z uprawianiem sportu może prowadzić do odwodnienia, suchości w ustach i bruksizmu. Napoje energetyczne oraz niektóre pokarmy i suplementy zawierające dodatek cukrów i składników kwasowych mogą powodować próchnicę zębów, a także zwiększać ryzyko chorób przyzębia i erozji zębów. Co więcej, nagły wypadek stomatologiczny, np. ropień dziąseł lub zakażony ząb przed zawodami sportowymi może pogorszyć wydolność organizmu lub nawet uniemożliwić zawodnikom udział w zawodach.

„Zdrowa jama ustna to zdrowe ciało. Zły stan zdrowia jamy ustnej może mieć katastrofalne skutki dla ogólnego stanu zdrowia i wyników sportowych. Chcemy wykorzystać ten fakt i upewnić się, że jest to ważna kwestia w rozmowach specjalistów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej z ich pacjentami” – powiedziała dr Kathryn Kell, prezes FDI.

Według organizacji, ignorowanie zdrowia jamy ustnej może zmniejszyć wyniki sportowe na kilka istotnych sposobów, np. obniżyć jakość życia i samopoczucie dotkniętego tym problemem sportowca. Ponadto, próchnica zębów i choroby przyzębia mogą powodować lub utrzymywać stan zapalny i infekcje w organizmie. Wreszcie uprawianie sportów kontaktowych i walki bez odpowiedniej ochrony może narazić sportowców na zwiększone ryzyko urazów jamy ustnej i zębów.

Poza regularną higieną jamy ustnej, FDI zaleca noszenie ochraniacza na usta, najlepiej wykonanego na indywidualne zamówienie, nawet jeśli tylko sporadycznie uprawiany jest sport kontaktowy. Zaleca się także przeciwdziałanie skutkom spożywania kwaśnych i słodkich pokarmów oraz napojów energetycznych poprzez płukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po ich spożyciu. 

„Jesteśmy dumni, że współpracujemy z FDI, aby aktywnie zająć się potrzebami zdrowia jamy ustnej sportowców. Informacje te będą szeroko udostępniane sportowcom, trenerom i pracownikom służby zdrowia w celu promowania zdrowia jamy ustnej i dobrych praktyk higieny jamy ustnej na drodze do uzyskania lepszych wyników sportowych” – powiedziała dr Marzia Massignani, starszy kierownik ds. naukowych i komunikacji korporacyjnej w Sunstar.

advertisement
advertisement