Dental Tribune Poland

Nowe funkcje systemu Invisalign

By Dental Tribune Polska
May 26, 2010

Align Technology ogłasza poszerzenie linii produktów Invisalign o nowe możliwości, które mają usprawnić ekstruzję, rotację i przemieszczanie korzeni. Ulepszone łączniki Power Ridge™ oraz optymalizacja szybkości przesunięć pozwala na uzyskanie większej kontroli i precyzji w przypadku konkretnych ruchów zębów w szerszym zakresie wskazań.

Zoptymalizowane zaczepy zostały opracowane w taki sposób, aby poprawić przebieg ekstruzji przednich zębów i rotacji kłów poprzez optymalizację działania sił prostujących. Są one dostosowywane do unikalnej anatomii zębów pacjenta, tworząc zindywidualizowane rozwiązania.

Łączniki Power Ridge, dostępne wcześniej wyłącznie w systemie Invisalign Teen®, ułatwiają zrotowanie korzeni w kierunku językowym, optymalizując siły działające na zęby przednie szczęki. Można je stosować podczas prostowania górnych zębów siecznych w sytuacji retroklinacji zębów szczęki, np. w przypadkach wad zgryzu klasy II grupy 2.

Optymalizacja szybkości zapewnia bardziej kontrolowany ruch całego zęba, w tym korzenia i – wraz z ulepszonymi protokołami ClinCheck® – ogranicza tempo ruchu korony i korzenia do optymalnego zakresu.

Udoskonalenie IPR pozwala obecnie na jego wdrożenie na późniejszych etapach leczenia, kiedy stłoczone zęby zostaną już częściowo ustawione liniowo i uzyskanie dostępu do nich może być łatwiejsze. Nowy zestaw Invisalign Attachment Kit stosowany do wykonywania zaczepów (w tym zaczepów zoptymalizowanych) także ułatwia osiągnięcie większej siły wiązania, odporności na ścieranie i dokładności wymiarów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:
www. invisalign.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International