Dental Tribune Poland

Nowy materiał augmentacyjny już po badaniach klinicznych

By Dental Tribune Polska
March 26, 2013

W Genewie odbyło się spotkanie czołowych specjalistów z całej Europy, podczas którego przy okrągłym stole omawiano wyniki zaawansowanych badań klinicznych nad nowym materiałem augmentacyjnym wykorzystywanym w stomatologii.

Wykłady i dyskusje, które odbyły się przy okazji tego spotkania były podsumowaniem badań klinicznych nad nowym materiałem i innowacyjną techniką wykorzystywaną w implantologii, a dającą pacjentom szansę na lepszą regenerację tkanek (kości i dziąsła) po ekstrakcjach zębów. Do udziału w badaniach zaangażowano grupę 11 najbardziej wykwalifikowanych ekspertów wyłonionych na podstawie ich dotychczasowych osiągnięć praktycznych i naukowych. W spotkaniu naukowym GMG SealRoundTable and Advisory Board Meeting, jako jedyny lekarz z Polski i środkowo-wschodniej Europy, uczestniczyła dr n. med. Agnieszka Laskus.

„Nowy materiał jest matrycą kolagenową, która w połączeniu z materiałem wszczepialnym daje szansę na utrzymanie konturu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy oraz otaczającego go dziąsła po przebytych ekstrakcjach zębów. Daje to szansę na estetyczne i szybkie wykonanie leczenia implantoprotetycznego lub konwencjonalnej protetyki (most). Po usunięciu zębów naturalne jest zjawisko utraty blaszki przedsionkowej. Natychmiastowe (tuż po ekstrakcjach) zastosowanie do zębodołów materiałów wszczepialnych ksenogennych pozwala na ograniczenie tego procesu oraz zwiększenie ilości i jakości tkanek otaczających, co umożliwia wczesne wszczepienie implantów i ostateczne uzupełnienie braków zębowych z maksymalnym efektem funkcjonalno-estetycznym” – mówi dr n. med. Agnieszka Laskus. „Cieszę się, że jako ekspert w zakresie badań klinicznych nad materiałami wszczepowymi stosowanymi w stomatologii do regeneracji tkanek, uczestniczyłam w tym naukowym programie badawczym” – podsumowuje dr Laskus.

Wyniki prowadzonych przez dr Laskus badań przyczyniły się do sformułowania wniosków wskazujących na to, że materiał jest znaczącym udogodnieniem dla pacjentów: ogranicza czas leczenia, pozwala na wczesne wszczepienie implantów po ekstrakcjach zębów, eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów chirurgicznych (np. przeszczepu tkanki własnej), przyspiesza czas gojenia i zmniejsza dolegliwości związane z tym procesem. Zaletą jest także skrócanie czasu leczenia i pozyskiwanie oraz zachowywanie tkanek (kość, dziąsło) do przyszłego leczenie implantologicznego lub konwencjonalnej protetyki.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International