DT News - Poland - Nowy system dostarczania antybiotyków do leczenia agresywnego zapalenia przyzębia

Search Dental Tribune

Nowy system dostarczania antybiotyków do leczenia agresywnego zapalenia przyzębia

W ramach nowego projektu, naukowcy z Lehigh University w USA opracowują nową metodę leczenia agresywnej formy zapalenia przyzębia związanego z Aggregatibacter actinomycetemcomitans (fot.: Alex Mit/Shutterstock).
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

śro. 3 maja 2023

ratować

Agresywne formy zapalenia przyzębia związane z Aggregatibacter actinomycetemcomitans są często trudne do leczenia metodami tradycyjnymi, a w ostatnich latach opracowano bardzo niewiele nowych form terapii.

Ponieważ bakterie Aggregatibacter actinomycetemcomitans wytwarzają leukotoksynę, która zabija komórki odpornościowe gospodarza podczas infekcji, zmniejszając w ten sposób zdolność organizmu do zwalczania infekcji, naukowcy starają się opracować oparty na liposomach, reagujący na leukotoksynę nośnik antybiotyków do leczenia agresywnego zapalenia przyzębia u nastolatków. Wyniki pomogą stworzyć podstawy dla przyszłego rozwoju terapii skoncentrowanych na leukotoksynach.

Wg niedawnego raportu 4,95 mln zgonów rocznie jest związanych z opornymi bakteriami, a co najmniej 1,27 mln zgonów rocznie można bezpośrednio przypisać oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Statystyki Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) pokazują, że tylko w USA każdego roku dochodzi do ponad 2,8 mln zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, co prowadzi aż do ponad 35 000 zgonów.

Naukowcy z Lehigh University w USA otrzymali ostatnio grant od National Institutes of Health na opracowanie niechirurgicznego systemu dostarczania leków, który umożliwi kontrolowane podawanie antybiotyków w leczeniu agresywnego zapalenia przyzębia. W swoim projekcie wykorzystają model, który umożliwia wspólną hodowlę ludzkich komórek odpornościowych i komórek bakteryjnych. „Sposób, w jaki zwykle leczy się te infekcje polega na skalowaniu i struganiu, co zasadniczo oznacza zeskrobywanie bakterii, a następnie przepisywanie doustnych antybiotyków” – komentuje w komunikacie prasowym dr Angela Brown, adiunkt na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Biomolekularnej na Lehigh University. „I chociaż zwykle to działa, czasami bakterie wracają, a potem trzeba zacząć od nowa antybiotykoterapię. Im częściej przyjmujesz antybiotyki, tym większe są szanse, że bakterie staną się na nie odporne”.

W swojej poprzedniej pracy naukowej dr Brown i jej zespół wykazali, że antybiotyki można zamknąć w liposomach i wykorzystać to jako mechanizm podawania leków. Ponadto wykazali, że leukotoksyna uwalniana przez bakterie wyzwala uwalnianie antybiotyków. „Leukotoksyna zwalcza odpowiedź immunologiczną organizmu, wiążąc się z cholesterolem w błonie białych krwinek, niszcząc błonę i zabijając komórki” – wyjaśnia dr Brown. „Tworzymy liposom, który zawiera cholesterol i mamy nadzieję, że cała lub większość toksyny zwiąże się z liposomem zamiast z komórkami gospodarza” – dodaje, tłumacząc również, że gdy toksyna zwiąże się z liposomem, powinna prowadzić do uwolnienia antybiotyków, zabijając w ten sposób chorobotwórcze bakterie.

Dr Brown uważa, że stosowanie kontrolowanego systemu dostarczania antybiotyków może pomóc w leczeniu nie tylko agresywnego zapalenia przyzębia, ale także innych chorób. „Ponieważ toksyna, nad którą pracujemy jest blisko spokrewniona z tymi, które powodują choroby, takie jak krztusiec, cholera i infekcje E. coli, to podejście takie może być przydatne w walce przeciwko wielu bakteriom” – podsumowała.

Dane pochodzą z informacji o projekcie badawczym pt.: „Kontrolowane podłoże do podawania antybiotyków w leczeniu agresywnego zapalenia przyzębia” („Controlled antibiotic delivery vehicle for treatment of aggressive periodontitis”).

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement